پ.ک.ک یاد آوستا هَرَکُل را گرامی داشت

کمیته‌ی پشتیبانی از خانواده‌ی شهدای پ.ک.ک یاد گریلا آوستا فیراس هَرَکُل (خزال کیل) را که به دلیل بیماری در ۱۳ مه در مناطق حفاظت شده‌ی مدیا شهید شد گرامی داشت.

کمیته‌ی پشتیبانی از خانواده‌ی شهدای پ.ک.ک در بیانیه‌ای یاد گریلا آوستا فیراس هَرَکُل را گرامی داشت. وی در ۱۳ مه به دلیل بیماری در مناطق حفاظت شده‌ی مدیا شهید شد.

در این بیانیه آمده است، "در تاریخ مبارزات خلقمان ماه مه به عنوان ماه شهدا نامگذاری شده است. در این ماه صدها فرزند قهرمان خلقمان برای آزادی کوردستان جان خود را فدا کرده‌اند. مقاومت بی‌مانند و ثبت صدها قهرمانی توسط شهدا، وابسته بودن و مصمم بودن گریلا و خلق برای صیانت از راه شهدا را روز به روز افزایش داده است."

کمیته همچنین گفت که یکی از آن گریلاهای قهرمان کوردستان که در سن جوانی خود را برای دفاع از خلق و میهنش فدا کرد، آوستا است که در ۱۳ مه ۲۰۲۰ در مناطق حفاظت شده‌ی مدیا به دلیل بیماری به کاروان شهدا پیوست.

همچنین آمده است، "به دلیل شهادت کادر پیشاهنگ خلقمان رفیق آوستا به رهبر آپو، خانواده‌ی سربلند شهدا، خلقمان و همه‌ی رفقا تسلیت می‌گوییم و در وجود این شهید مبارزمان یاد همه‌ی شهدای ماه مه را گرامی می‌داریم."

درباره‌ی مبارزات شهید آوستا:

"رفیق خزال کیل با نام سازمانی آوستا فیراس هَرَکُل سال ۲۰۰۹ در شهر دیلوک در سن جوانی به صفوف گریلا پیوست و با جوش و خروش جوانی در همه‌ی بخش‌های کوردستان به خلق و میهن خود خدمت کرد. در این مرحله‌ی طلایی از مبارزات خود برای مسئله‌ی مشروع خلقمان توسط دولت فاشیست ترکیه دستگیر و زندانی شد. در زندان با احساس و تلاش‌های انقلابیش بر راه مقاومت به مبارزاتش ادامه داد.

رفیق آوستا مانند زنی جوان و انقلابی که با روح مسئولیت برای حل مسئله‌ی آزادی زن و آشنا کردن آنها با فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو بدون وقفه تلاش و مبارزه کرد و بدون تردد به همه‌ی وظایفش عمل کرد. مانند جوانی شجاع و تشنه‌ی آزادی با روحی فدایی مسئولیت‌های خویش را به انجام رساند و در سنین جوانی خود تفاوتی میان باکور، باشور، روژاوا و روژهلات قائل نشد و به خلق و میهن خود خدمت کرده است.

به ویژه برای آگاه کردن جوانان برای پایان دادن به اشغالگری دولت ترکیه در باشور کوردستان، چندین سال تلاش نمود. او تلاش کرد تا جوانان را هشیار کند تا خود را سازماندهی کنند. به همین دلیل باید زنان وجوانان باشور کوردستان از رنج و تلاشهای او صیانت به عمل آورند و برای اخراج دولت ترکیه از باشور کوردستان مبارزاتشان را افزایش دهند.

رفیق آوستا در آخرین مرحله‌ی مبارزات انقلابی خود به عنوان عضو کمیته‌ی شهدای پ.ک.ک مسئولیتی به عهده‌ی وی گذاشته شد. وی با عشق تلاش کرد از راه شهدا صیانت کند و در وجود خود روح شهدا را درخشان کند. رفیق آوستا با دلسوزی، فداکاری و روح فدایی، عشق را در دل رفقا و خلق ایجاد کرد و با ویژگیهای خود در هر زمانی در کار و مبارزات انقلابی به سمت قله پیش می‌رفت.

شهادت رفیق آوستا در این مرحله‌ی حساس مبارزات برای جنبش آزادی و خلقمان بسیار دردناک بود. شهادت وی مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

در پایان ما دوباره عهد می‌بندیم که با ادای دین به رفیق آوستا خاطرات و یادش را همیشه در دلمان زنده نگه داریم و از راه شهدا صیانت به عمل آوریم و مبارزات آنها را با سربلندی ادامه می‌دهیم."