کالکان: اردوغان در تلاش است تا ناکامیهایش را پنهان نماید

دوران کالکان عضو کمیته‌‌ی رهبری حزب کارگران کردستان: بعد از برگزاری انتخابات محلی در ۳۱ مارس مرحله‌‌ی جدیدی آغاز و اردوغان درصدد پرده‌‌پوشی ناکامیهایش برآمده است.

دوران کالکان عضور کمیته‌‌ی رهبری حزب کارگران کردستان طی گفتوگویی اختصاصی با خبرگزاری فرات اظهار داشت که در جریان انتخابات ۳۱ مارس ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ در مقابل جبهه‌‌ی دمکراسی، حول حزب دمکرایتک خلق‌‌ها شکست خورده است. در انتخابات محلی ۳۱ مارس کردها نقشی استراتژیک را ایفا نمودند، اراده‌‌ی خود را تحقق بخشیده و اکنون در عرصه‌‌ی مبارزه واجد نقشی جدی هستند. این امر واجد چه معنایی است؟ موضع اپوزیسیون و نیروهای دمکراتیک در چنین وضعیتی باید چگونه باشد؟

 

بیش از ۱۵ روز از انتخابات ۳۱ مارس گذشته است، اما هنوز نتایج آن از سوی نهادهای مرتبط به صورت رسمی و شفاف اعلام نشده است. در این رابطه، نهادهایی که از آنها به عنوان هیات عالی انتخابات یاد می‌‌شود همانند بخشی از حزب و رسانه‌‌های این حزب عمل می‌‌نماید. در کردستان تعدادی از شهرداری‌‌هایی را که حزب دمکراتیک خلقها در جریان انتخابات برای کسب آنها حایز رای شده بود، حزب حاکم به خود اختصاص داده است، لازم به ذکر است که در این شهرها آ.ک.پ کمتر از نصف آرای حزب دمکراتیک خلقها را کسب کرده بود.

 

در واقع می‌‌توان گفت آ.ک.پ دچار خشمی ناشی از سراسیمگی شده و به منظور تغییر نتایج آرا به هر دری می‌‌زند. این اقدام آ.ک.پ واقعیتی آشکار بوده و تمامی این اقدامات نشان می‌‌دهد که مبارزه علیه فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ تا چه اندازه واجد اهمیت است. در واقع خلق کرد، نیروهای دمکراتیک و در مجموع نیروهای اپوزیسیون به پیروزی دست یافتند. به رغم آنکه ائتلاف ا.ک.پ/ م.ه.پ تمامی امکانات دولتی را مورد بهره‌‌برداری قرار داد، اما شاهد چنین نتیجه‌‌‌‌ای بود. در واقع می‌‌توان گفت که در جریان این انتخابات فاشیسم ترک متحمل ضربه‌‌ای جدی شد. جبهه‌‌ی دمکراسی حول حزب اتحاد دمکراتیک همانند ۷ ژوئن سال ۲۰۱۵ بار دیگر پیروزی بزرگی را در انتخابات به دست آورد. بر این مبنا بار دیگر به خلق کرد، نیروهای دمکراتیک، جنبش دمکراسی و تمامی اپوزیسیون به دلیل این این پیروزی تبریک می‌‌گویم.

 

باخچلی، اردوغان و سلیمان سویلو در جریان انتخابات از ملت رای گدایی می‌‌کردند

امیدواریم که نتایج انتخابات ۳۱ مارس در مواجهه با فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ همچنان توسعه یابد، فاشیسم را درهم کشته و به ایجاد یک ترکیه‌‌ی دمکراتیک منجر شود. می‌‌توان گفت نتایج این انتخابات در این سطح، از تاثیرگذاری سیاسی و گسترده‌ای برخوردار بوده است. این انتخابات با تاثیرگذاری فراوان آینده‌‌ی اداره‌‌ی سیاسی در ترکیه را ترسیم کرده و این امر را آشکار می‌‌توان شاهد بود. حتی قبل از برگزاری انتخابات نیز چنین امری را می‌‌شد تصور کرد. هیچ کس تنها در سطح یک انتخابات، آنهم در سطح محلی با آن برخورد نکرد، این انتخابات صرفا به عنوان انتخابات شهرداری‌‌ها مد نظر واقع نشد، بلکه این انتخابات به عنوان مواجهه با ائتلاف آ.ک.پ/ م.ه.پ و یک رفراندوم ارزیابی گردید. اعضای ارشد ائتلاف جمهوری، دولت باخچلی، طیب اردوغان و افرادی مانند سلیمان سویلو با گدایی رای از مردم اظهار می‌‌داشتند که روی ما را سیاه نکنید، کاری نکنید شرمنده شویم. با دادن رشوه به خرید رای مردم پرداختند. فرماندهان ارتش، روسای پلیس و از رسانه‌‌ها گرفته تا دادگاهها، تمامی نهادهای دولتی بدین منظور بسیج شدند. با مشخص شدن نتایج انتخابات ۳۱ مارس، این مسئله به عنوان مسئله‌‌ی بقاع با طنینی سترگ برجسته شده و در کانون مباحثات آنها جای می‌‌گیرد.

 

در بسیاری از مناظق کردستان، انتخابات برگزار نشد

ترس ناشی از دست دادن شهرداری‌‌ها، نگرانی جدی آنها بود. با این نگرانی‌‌ها تلاشهای انتخاباتی خود را شروع کردند. به حمله علیه اپوزیسیون و خصوصا کردها دست زدند. به طور میانگین روزانه ۱۰ تا ۱۵ نفر از اعضای حزب دمکراتیک خلقها را دستگیر کرده و به زندان افکندند. در بالاترین سطح به ان قدامات دست زدند. رویدادهای شرنخ، آگری، موش بسیار فراتر از تصور ما بوده است. حتی در بسیاری از نواحی کردستان انتخاباتی برگزار نشد. صندوقهای رای‌‌گیری قبلا از رای پر شده بود. صندوقهایی که در روز رای گیری در محل برگزاری انتخابات قرار داده شد، و شب بعد این صندوقها جایگزین صندوقهایی شدند که قبلا پر شده بودند. این واقعیت است که آشکار شده است.

 

احزاب با یکدیکر متحد نشدند، اما خلق در پای صندوقها به اتحاد دست یافتند

 کالکان در بخش دیگری از سخنان خود افزود در این انتخابات احزاب با یکدیگر متحد نشدند، اما در پای صندوقهای رای خلق‌‌ها، جامعه، کارگران، ترک و کرد به اتحاد دست یافتند. باید رهبران حزب جمهوری خلق این واقعیت را به درستی دریابند. به این شیوه علیه فشارها و شکافهایی که آ.ک.پ در میان خلق ایجاد کرده بود، واقعیت ترکیه آشکار شد. این واقعیت آشکار شد که اتحاد دمکراتیک ترکیه ممکن بوده و عنقریب نیز تحقق خواهد یافت. برای آینده‌‌ی ترکیه، امید آفرین بود. به رغم تمامی حملات فاشیستها، سیاهی‌‌های فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ آشکار شده و مشخص شد که آینده‌‌ای دمکراتیک برای اپوزیسیون ترکیه بسیار مهم است. در این رابطه نیروهای سیاسی که آلترناتیف دمکراتیکی را علیه ائتلاف فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ ایجاد کردند، باید این وضعیت را به درستی ارزیابی کنند. اتحاد دمکراتیک ضد فاشیستی ایجاد خواهد شد. مشخص خواهد شد که در میان اتحاد دمکراتیک، امکان تحقق حیاتی آزاد برای همگان مقدور و ممکن خواهد بود.

 

این گفته که مشارکت در انتخابات آزاد است، اما دست‌‌یابی به پیروزی ممنوع است، تحقق یافت

در عرصه‌‌ی واقعی این گفته‌‌ی کلیچداراوغلو تحقق یافت که می‌‌گفت: مشارکت در انتخابات آزاد است، اما دست‌‌یابی به پیروزی ممنوع است. چگونه امکان دارد در کردستان که بین ۷۰ تا ۷۵ درصد رای داده‌‌اند به پیروزی دست یابند؟ چگونه می‌‌توانند کردها را از شهرداری‌‌ها دور نمایند؟ چگونه امکان دارد کسانی که ۲۵ درصد آرا را کسب کردند به عنوان شهردار اعلام نمایند؟ چه کسی این امر را قبول می‌‌کند؟ این امر زیر پا گذاشتن حقوق به شمار می‌‌رود. پس چرا زمانیکه نامزدها برای اعلام نامزدی خود ثبت نام کرده‌‌اند، با چنین ممنوعیتی روبرو نشدند؟ در واقع مطابق با اظهارات ساروخان اولوچ در مقابل حرب دمکراتیک خلقها کمین گذاشتند. اعلام داشتند که شرکت نمایید، اما در صورت کسب پیروزی نتیجه را باطل اعلام می‌‌کنیم. طیب اردوغان نیز گفته بود حتی در صورت پیروزی نیز اجازه نمی‌‌دهیم به شهرداری‌‌ها دست پبدا کنید.

 

کالکان در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با اردوغان اظهار داشت: دولت اردوغان دولتی کودتاچی است. از همین رو در سطح مدیریت سیاسی مبارزه‌‌ای ثابت قدم و با عزم راسخ لازم به نظر می‌‌رسد. در برهه‌‌ی کنونی فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ از قدرت افتاده است؛ در انتخابات شکست خورده است. همانند انتخابات ۷ ژوئن سال ۲۰۱۵، و از آن زمان به بعد این حکومت از مشروعیتی برخودار نیست. دولت اردوغان یک دولت غاصب، کودتاچی و توطئه‌‌گر است.

 

لازم است حزب جمهوری خلق بر مسئولیتهای خود واقف باشد

دوران کالکان در بخش دیگری از سخنان خود افزود لازم است که ائتلاف دمکراتیک حزب دمکراتیک خلق‌ها و حزب جمهوری خلق بیش از پیش توسعه یابد و مدیریت آلترناتیفی سازماندهی شود. اما در وضعیت کنونی این دو نمی‌‌توانند به همدیگر نزدیک شده و مسائل و مشکلات را مورد بحث و بررسی قرار دهند. چنین وضعیتی بسیار واپسگرایانه است. چنین وضعیتی به منبع نیروی آ.ک.پ/ م.ه.پ تبدیل و برای حملات آشکار، به امید آنان بدل خواهد شد. از همینرو لازم است تمامی نیرهای اپوزیسیون، حزب جمهوری خلق، حزب دمکراتیک خلقها متحد شوند. به طور خلاصه، باید یک رهبری آلترناتیف توسعه یابد. باید از طیب اردوغان خواسته شود که استعفا بدهد. این دولت دیگر نمی‌‌تواند برای ترکیه دستاوردی داشته باشد. باید اردوغان استعفا دهد، باید با صدای بلند خواست استعفای اردوغان سر داده شود. توان مدیریت ندارد، شعاری است که کافی به نظر نمی‌‌رسد. باید خواسته شود که این دولت استعفا بدهد. باید مردم در جامعه‌‌ی ترکیه و در مقابل انظار جهانیان بگویند که ما برای اداره‌‌ی ترکیه آماده هستیم. چنین حرکتی بی نظیر خواهد بود، در غیر اینصورت این حرکت ضعیف خواهد ماند. اردوغان از ضعف اپوزیسیون است که بهره برده و در صدد اداره‌‌ی امور به تنهایی برآمده است. باید گفته شود که دیگر بس است، حاکمیت وی اکنون فراتر از حاکمیت یک نفره است. حتی بیش از مصطفی کمال نیز مناصب بیشتر داشته‌‌ای. اما در برهه‌‌ی کنونی همه براین نکته واقف هستند که دوران اردوغان به سر آمده است. با تمامی این موارد، موضع مدیریت حزب جمهوری خلق به اردوغان نیرو می‌‌بخشد. چرا با حزب دمکراتیک خلق‌‌ها دست به ائتلاف نمی‌‌زند؟ حزب دمکراتیک خلقها در هر نقطه‌‌ای از ترکیه واجد می‌‌تواند رای کسب کند. موضع حزب جمهوری خلق در مقابل حزب دمکراتیک خلقها دولت اردوغان را قدرت می‌‌بخشد. در این رابطه حزب جمهوری خلق از مسئولیت بسیار فراوانی برخوردار است. اکنون تمامی ماسک‌‌ها برافتاده‌‌اند. حزب جمهوری خلق و حزب دمکراتیک خلق‌‌ها باید با درک مسئولیت به یکدیگر نزدیک شوند. باید در مقابل دیکتاتوری اردوغان آلترناتیف یک مدیریت دمکراتیک را ایجاد و با حمایت خلق، این دیکتاتوری را به زباله دان بیاندازند.