کنفدرالیسم جوامع کوردستان: شهدای قتلعام‌ها در مبارزه ما زنده‌‌اند

ک.ج.ک: نیروهای استعمارگر، قاتل و همکاران آنان هر اندازه که به قتلعام علیه مبارزه آزادی و دمکراسی دست زده‌اند خوب بدانند که شهدای قتلعام‌ها در مبارزه آزادی و دمکراسی ما زنده هستند و گور آن نیروها را می‌کنند.

ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالسیم جوامع کوردستان در بیانیه‌ای از جانباختگان راه آزادی، دمکراسی و برادری خلق‌ها در کوردستان و ترکیه یاد کرده است.

١٢ مارس روز قتلعام‌ها

در بیانیه ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان آمده است:"١٢ مارس در تاریخ کوردستان و ترکیه روزی است که در آن سرکوب، ظلم و قتلعام انجام شده است. ١٢ مارس ١٩٧١ کودتای فاشیستی صورت گرفت، خلق‌های ترکیه و کوردستان را تحت ظلم و سرکوب شدیدی قرار دادند. ده‌ها انقلابی جوان و در رأس آنان ماهر چایان و ابراهیم کایپاک‌کایا را به قتل رساندند. دنیز گزمیش، حسین اینان و یوسف آصلان هم در ١٢ مارس از سوی نظامیان کودتاگر در ١٢ مارس به دار آویخته شدند. ١٢ مارس ٢٠٠۴ نیز دولت سوریه ده‌ها جوان کورد را در قامشلو به قتل رساند. همچنین در ١٢ مارس ١٩٩۵ در محله‌های گزی، عمرانیه و یکم‌ مارس [شهر استانبول] به نیروهای انقلابی و علوی‌ها حمله‌ور شده و ده‌ها انسان را به قتل رسانده بودند. همچنین در ١۶ مارس ١٩٧٨ هفت جوان انقلابی در انفجاری در استانبول از سوی نژادپرستان به قتل رسیدند. ١۶ مارس ١٩٨٨ در تاریخ کوردستان قتلعام هلبجه به عنوان یکی از قتلعام‌های بزرگ کوردستان صورت گرفته است. در این قتلعام بیش از ۵ هزار نفر اعم از زن، کودک و سالمند از سوی رژیم بعثی صدام حسین به قتل رسیدند. از تمامی انقلابگران و خلق ستمدیده‌مان که در این حملات و قتلعام‌ها به شهادت رسیدند با ادای احترام یاد می‌کنیم. پیمان می‌بندیم که آرمان‌های آنان مبتنی بر ترکیه دمکراتیک، کوردستان آزاد و خاورمیانه دمکراتیک را محقق کنیم."

به دار آویخته شدند زیرا خواهان برادری کورد-ترک بودند

ک.ج.ک با اعلام اینکه کودتای نظامی ١٢ مارس حمله‌ای به آرمان‌ها و خواسته‌های آزادیخواهی و دمکراسی بویژه به جوانان و خلقمان بوده است می‌افزاید:"دنیز گزمیش، حسین اینان و یوسف اصلان به سبب اینکه خواستار برادری و اتحاد خلق‌های کورد-ترک بودند و آشکارا علیه دولت ترکیه به مبارزه روی آورده بودند اعدام شدند. دشمنی دولت ترکیه با جوانان انقلابی نشأت گرفته از به رسمیت شناختن موجودیت خلق کورد و خواسته‌های آزادیخواهانه آن توسط این جوانان بود."

قتلعام گزی

ک.ج.ک سپس در خصوص قتلعام گزی می‌گوید:"قتلعام گزی در ١٢ مارس برای جلوگیری از مبارزه نیروهای دمکراتیک و انقلابی در ترکیه، همچنین برای ممانعت از علوی‌ها و مبارزه آزادیخواهی خلق کورد صورت گرفت.  قتلعام سیواس در ٢ ژوئیه ١٩٩٣ با چه هدفی انجام شده باشد در ١٢ مارس هم قتلعام گزی با همان غرض صورت گرفته است. آنانی که در ١٢ مارس به قتلعام گزی دست زدند دشمنی و خصومت خود را علیه مبارزه دمکراسی‌خواهی و انقلابی که به موازات مبارزات آزادیخوانه خلق کورد جریان داشت نشان دادند. همچنانکه امروز نیز به حملات نابودگرانه و استعماری علیه مبارزه آزادیخواهی کوردها ادامه می‌دهند، نیروهای انقلابی و دمکراتیک که در برابر حاکمیت فاشیست اعلام موضع نموده‌اند مجازات می‌گردند، یکی از دلایل اصلی قتلعام گزی در ١٢ مارس نیز همین مورد است. با مد نظر قرار دادن واقعیت‌های سیاسی آن مقطع، حقیقت امر بیشتر نمایان می‌شود."

قتلعام قامشلو

"دولت سوریه در ١٢ مارس ٢٠٠۴ در جریان یک مسابقه فوتبال به قتلعامی علیه کوردها دست زد. ده‌ها جوان کورد در مناطق گوناگون روژاوای کوردستان در محکومیت این قتلعام بپا خواستند. در نتیجه این سرهلدان‌‌ها ده‌اه جوان کورد به قتل رسیدند. خلق کورد در پاسخ به این حملات تعداد زیادی از ادارات دولتی را به آتش کشیده و تخریب نموده و منش انقلابی خود را نشان دادند. حملات دولت [سوریه] در سال ٢٠٠۴ نقش عمده‌ای در آغاز قیام‌های خلق کوبانی و آغاز انقلاب روژاوا در کوبانی داشته است. از اینرو با ادای دین مراتب احترام خود را به شهیدان و مقاومت‌گران روژاوای کوردستان اعلام می‌داریم."

نژادپرستان با کمک دولت به قتلعام‌های زیادی دست زدند

"در ١۶ مارس ١٩٧٨ نیز نژادپرستان [تُرک] در مقابل دانشگاه استانبول به جوانان حمله‌ور شدند و ٧ جوان را به قتل رساندند. این حمله مستقیما از سوی نیروهای فاشیستی که توسط حزب ملیگرای ترکیه هدایت می‌شدند صورت گرفت. این فاشیست‌ها که یکی از پایه‌های گلادیوی ترکیه وابسته به ناتو هستند با کمک دولت [ترکیه] به قتلعام‌های بسیاری دست زدند. جوانانی که در ١۶ مارس ١٩٧٨ به شهادت رسیدند در مبارزه آزادی و دمکراسی ترکیه و کوردستان جای گرفته‌اند. قطعا آرمان‌های آنان در ترکیه دمکراتیک و کوردستان آزاد که متکی بر برادری خلق‌هاست مسجل خواهد شد."

قتلعام هلبجه

"قتلعام هلبجه واضح‌ترین نمونه سادگی قتلعام و نسل‌کشی کوردها است. انجام چنین قتلعامی بر خلق‌های دیگر به این آسانی نیست. حاکمیت صدام حسین و رژیم بعثی وی با تکیه بر نیروهای آن برهه به این قتلعام دست زد. آنانکه در مقطع یاد شده این قتلعام را به مبحث روز مبدل نکرده و در لوای جنگ ایران و عراق آنرا لاپوشانی کردند اینبار زمانی که صدام به مسئله‌ای برای خود آنان مبدل شد از قتلعام [هلبجه] سخن گفتند. یکبار دیگر سوگند یاد می‌کنیم که یاد و خاطره شهیدان قتلعام هلبجه را در مبارزه آزادیخواهی و موجودیت کوردها زنده نگه داریم.

نیروهای استعمارگر، قاتل و همکاران آنان هر اندازه که به قتلعام علیه مبارزه آزادی و دمکراسی دست زده‌اند خوب بدانند که شهدای قتلعام‌ها در مبارزه آزادی و دمکراسی ما زنده هستند و گور آن نیروها را می‌کنند."