کنفدرالیسم جوامع کوردستان: رؤیای شهدای پرسوس آینده خلق‌ها بود!

ک.ج.ک با ادای احترام به ۳۳ جوان سوسیالیست که در پرسوس از سوی دولت ترکیه و تحت عنوان داعش قتلعام شدند اعلام نموده است، "رؤیای شهدای پرسوس آینده خلق‌ها بود. مطمئنا این رؤیا محقق خواهد شد، بدون شک همه‌ی فاشیست‌ها و نیروهای ارتجاعی و قلدرها شکست خواهند خورد."

مطمئنا رؤیای آنها در خاورمیانه مانند گل خواهد شکفت

ریاست شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به مناسبت سالگرد قتل‌عام پرسوس بیانیه‌ای منتشر کرد. در بیانیه‌ی ک.ج.ک آمده است؛"وارد ۶مین سالگرد قتل‌عام ۳۳ جوان سوسیالیست که خود را سفیران رؤیای آفتاب معرفی کرده بودند می‌شویم، جوانانی که دولت ترکیه زمینه آنرا برای عاملانش در یک حمله‌ی انتحاری فراهم کرده بود، شهید شدند. ما یاد آنها را گرامی می‌داریم و عهد می‌بندیم که رؤیاهای آنان را محقق کنیم."

میت طراح و عامل کشتار بود

ک.ج.ک در ادامه‌ی بیانیه‌اش آورده است؛ "این افراد را نه داعش بلکه دولت ترکیه قتل‌عام کرد. دشمنی طیب اردوغان و حکومت آ.ک.پ با روژاوا سبب کشتار این جوانان شد. آنکه برای این قتل‌عام نقشه کشید و آنرا اجرا کرد، میت ترکیه بود."

ک.ج.ک در ادامه‌ی بیانیه‌اش اعلام کرد:"حکومت آ.ک.پ در این برهه در لوای داعش، علیه نیروهایی که آنان را اپوزیسیون می‌خواند حمله می‌کند. آنهایی که مورد حمله قرار می‌گیرند، اپوزسیون این حکومت هستند، همچنین طرف‌های این حملات  همه‌ی حقایق را آشکار کرد. حمله‌ی ۵م ژوئن ۲۰۱۵ به گردهمایی ه.د.پ با همان شیوه انجام شده بود. همچنین در همان زمان در ۲۵ ژوئن، داعش با پشتیباتی دولت ترکیه به کوبانی حمله کرد و صدها شهروند را به صورت وحشیانه قتل عام کرد. ۲۰ ژوئیه در پرسوس جوانان سوسیالیست را قتل‌عام کرد، در ۱۰ اکتبر علیه کسانی که مخالف جنگ حکومت آ.ک.پ بودند، بزرگترین قتل‌عام تاریخ ترکیه را [در آنکارا] انجام داد. در آن قتل‌عام بیشتر از ۱۰۰ فعال صلح‌طلب را با هم کشت و صدها تن دیگر را نیز زخمی و قطع عضو نمود. پس از اینها حکومت آ.ک.پ حمله به شهرها را آغاز نمود و در آن حملات صدها جوان، سالمند، زن و کودک را قتل‌عام کرد و دهها شهر کوردی را ویران کرد. انجام این قتل‌عام‌ها در آن زمان که همه علیه اپوزیسیون آ.ک.پ انجام شدند، تصادفی نیست. همه‌ی این حملات در چارچوب نقشه‌ی "به تسلیم واداشتن" دستگاه امنیتی ملی ترکیه م.گ.ک بود، که در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴ در مورد آن تصمیم گرفته بودند.  آنچه احمد داود اغلو گفت، یک سال قبل از آن سربازها و پلیس آماده شده‌اند، متفاوت با این نقشه‌ی تسلیم کردن نیست.

باید اردوغان و آ.ک.پ در مورد این قتل‌عامها بازخواست شوند

با گفتن اینکه داعش مسبب این قتل‌عام‌ها بوده است، نمی‌توانند این حقیقت را پنهان کنند که میت عامل این قتل‌عام‌ها بوده است. برای این قتل‌عام‌ها اگر نیروهایی وجود داشته باشند که باید مورد بازخواست قرار گیرند، در ابتدا باید طیب اردوغان و حکومت آ.ک.پ مورد بازخواست قرار گیرند.

اردوغان برایش مشخص شده که در حکومت نخواهد ماند به همین دلیل با داعش و م.ه.پ هم‌پیمان شده است. صدها جاسوس را وارد داعش کرده بود. همچنین در میان هواداران و اعضای داعش که از سرتاسر جهان وارد داعش ‌شده بودند، صدها جاسوس را سازماندهی کرده است. اینگونه داعش ب طور کامل به کنترل ترکیه در آمده است. آنهایی که این حقیقت را نبینند، نه می‌توانند حقیقت داعش را درک کنند و نه می‌توانند نیروی سیاسی و نهانی پشت این عملیاتها که با نام داعش انجام می‌شدند، را ببیند. از این لحاظ‌ باید این واقعیت را دید، آنکه ۳۳ جوان را قتل‌عام کرد، حکومت آ.ک.پ بود. در این چهارچوب باید مبارزه کرد و در مورد این قتل‌عام‌ها و کشتارها، اردوغان و آ.ک.پ را بازخواست نمود.

۳۳ رهرو رؤیای آفتاب، پل خواهر و برادری میان خلق کورد و خلق‌های ترکیه را قدرتمند کرده بودند. در بنیاد نهادن انقلاب متحد رنج آنها بسیار زیاد است. مانند همه‌ی شهدای انقلاب، این شهدا نیز شالوده‌های جنبش انقلابی هستند.

رؤیای آنها برای خواهر و برادری خلق‌ها، سوسیالیسم، زندگی آزاد و دمکراتیک همه‌ی بشریت، شکست نیروهای تروریست و فاشیست که بشریت را با فشار و جنگ و استثمار خفه می‌کنند، رؤیای آنها کوردستان آزاد و ترکیه‌ای دمکراتیک و خاورمیانه‌ای دمکراتیک بود. رؤیای آنها آینده‌ی خلقها بود. به همین دلیل این رؤیای آفتاب پیروز خواهد شد و همه‌ی نیروهای فاشیست، ارتجاعی و قلدر شکست خواهند خورد و رؤیای شهیدان در سرتاسر خاورمیانه مانند گلی سرخ خواهد شکفت".