گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان نوامبر از سوی کمیته مرکزی پ.ک.ک

کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان در شخص شهید دلال آمد، آزی ملازگرد، رشید سردار، کریم کاتو و آینور آدا فرمانده نیروهای آزادیبخش متحد از شهیدان ماه نوامبر تجلیل به عمل آورد.

کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان در شخص شهید دلال آمد، آزی ملازگرد، رشید سردار، کریم کاتو و آینور آدا فرمانده نیروهای آزادیبخش متحد از شهیدان ماه نوامبر تجلیل به عمل آورد.

کمیته مرکزی پ.ک.ک در بیانیه‌ای می‌گوید:"ما یاد شهیدان ماه نوامبر را با احترام و منتداری گرامی می‌داریم و خلقمان را فرامی‌خوانیم به شیوه‌ای صحیح و توانمند شهیدانمان را دریابند."

در بیانیه کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان آمده است:

"جنبش ما و خلقمان، ماه نوامبر تازه‌ای را برای نیل به آزادی آغاز کرده‌ایم که در آن تصمیم به سازماندهی و مقاومت گرفته بودیم. این ماه ۴٢مین ماه نوامبر مقاومت و ۴١مین سال تأسیس پ.ک.ک است. از هم اکنون ۴١مین سال تأسیس پ.ک.ک در چهاربخش کوردستان و در بسیاری از شهرهای جهان جشن گرفته می‌شود. همه شاهد خواهند بود که این جشن‌ها از هر سال دیگر باشکوه‌تر خواهد بود.

بر این مبنا ما ۴٢مین جشن تأسیس حزب را به رهبر آپو، به اعضای حزب، به خلق میهن‌دوست و دوستانمان تبریک می‌گوییم. عموم خلق و دوستانمان به ویژه زنان و جوانان را فرامی‌خوانیم که جشن رستاخیز ملی  ٢٧ نوامبر را با شکوه هر چه تمامتر برپا کنند.

هزاران قهرمان شهید شدند

همچنان که می‌دانیم پ.ک.ک پیشاهنگ آزادی است و بر خط فداییگری حزب رهبری و شهیدان است. در تاریخ ۴١ ساله مبارزه، هر سال صدها و هزاران شهید داده است. با انقلابی بزرگ هاکی کارر تا شهید هلمت، شوین، دمهات و جمیل(ها) در سایه فرماندهی ارتش شهیدان متشکل از چهل و پنج‌هزار [شهید] به مبارزه ادامه می‌دهد. در هر ماه از تاریخ مبارزه ۴١ ساله به شمار شهیدان گرانقدر افزوده شده‌اند و در ماه نوامبر نیز فرمانده‌های پیشاهنگ و انقلابی همچون دلال آمد، آزی ملازگرد، رشید سردار و کریم کاتو به درجه رفیع شهادت رسیده‌اند.

دومین سالروز شهات رفیق دلال و آزی و همچنین هفتمین سالروز شهادت رفیق رشید و کریم است. به مناسبت سالروز شهادت رزمنده‌های پیشاهنگ پ.ک.ک، فرمانده‌های بزرگ ه.پ.گ و یژاستار، پیشوایان پیروز کارزار جنگ انقلابی رفقا دلال، آزی، رشید و کریم یاد و خاطره تمام شهیدان ماه نوامبر را با احترام و منتداری گرامی می‌داریم.

به مقاومت صد ساله شرف درود می‌فرستیم

روژاوای کوردستان و خلق‌های شمال و شرق سوریه از ٩ اکتبر بدین سو حماسه آزادی و مقاومت را به نگارش در‌می‌آورند. ضربات سهمگینی را بر فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ قاتل و استعمارگر وارد می‌کنند. زنان و جوانان پیش از همه برای تمام ستمدیدگان و فرودستان به سمبل مقاومت بدل شده‌اند.

همچنانکه در کوبانی، دیرک و گرکه لگه دیده شد خواستار بیرون راندن اشغالگران از سرزمینشان با سنگ و چوب می‌باشند. به این مناسبت ما به مقاومت شرف درود می‌فرستیم و اعلام می‌داریم که آنان قطعا به پیروزی خواهند رسید. در شخص رفیق سرخوبون انگین از تمام شهیدان قهرمانمان تجلیل می‌نماییم. عموم خلق‌ها و نیروهای انقلابی و دمکراتیک بویژه خلقمان در کوردستان را دعوت می‌کنیم تا به شیوه‌ای نیرومندتر، از مقاومت آزادی و شرف صیانت به عمل آورند.

یاد و خاطره «آینور آدا» فرمانده نیروهای آزادیبخش متحد را گرامی می‌داریم

شریفترین فرزندان خلق‌های ترکیه در جریان مقاومت شرف روژاوای کوردستان در برابر رژیم دیکتاتور، اشغالگر و فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ با قهرمانی جنگنده و به شهادت می‌رسند. مبارزان و اعضای جنبش متحد انقلابی خلق‌ها که حزبمان نیز در آن جای گرفته است، خلق‌های شمال و شرق سوریه را تنها نمی‌گذارند. در این چارچوب عضو کمیته نیروهای آزادیبخش متحد آینور آدا و تعدادی از مبارزان کموناران انقلابی و حزب مارکسیست- لنینیست- کمونیست به شهادت رسیدند.

در شخص آینور آدا از همه شهیدان جنبش متحد انقلابی خلق‌ها با احترام و منتداری یاد می‌کنیم. رفیق آینور آدا راه پیشاهنگان خود اولاش بایراکتاراُغلو و اولاش آدال را پی گرفت و به چریکی نیرومند مبدل گشت.

جامعه‌ی آزاد که متکی بر آزادی زن و آزادی کوردستان است به سمبل ترکیه و خاورمیانه دمکراتیک مبدل می‌گردد. بر این مبنا از زنان، جوانان و عموم خلق‌ها می‌خواهیم که رهرو راه آینور آدا گردند و در برابر دیکتاتوری آ.ک.پ/م.ه.پ دوشادوش خلق کورد از خلق‌های شمال و شرق سوریه حمایت کنند."