گریلاهای روژهلات کوردستان نوروز را جشن گرفتند

نیروهای گریلای روژهلات کوردستان با برافروختن آتش عید نوروز را گرامی داشته و سال ٢٧٢٠ کوردی را با پایکوبی آغاز کردند.

گریلاهای روژهلات کوردستان (ی.ر.ک) روز ٢١ مارس با برافروختن آتش بر فراز کوهستان‌های آزاد و شادی و پایکوبی جشن ملی نوروز را گرامی داشتند.

در جشن نوروزی گریلاهای ی.ر.گ بر پیام راستین مقاومت، آزادی و پیروزی تأکید شد. گریلاهای ی.ر.ک نوروز را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و عموم خلق در هر چهار بخش میهن شادباش گفتند و بر لزوم ارتقای مبارزه و سازماندهی خلق در روژهلات کوردستان تأکید نمودند.