گریلاها از جنگ خانتور سخن می‌گویند

روکن دلگش گریلای یژاستار در مورد مقاومت خانتور سخن گفت که ارتش ترکیه در ۱۶ ژوئن تحرکات اشغالگرانه در آن منطقه را تحت عنوان عملیات "پنجه‌ی کاپلان" آغاز کرده است.

روکن دلگش گریلای اهل باشور کوردستان در مورد مقاومت خانتور گفت، اشغالگران جسد کشته‌های خود را گذاشته و پا به فرار می‌گذارند. خانتور بخشی از منطقه‌ی هفتانین است که دولت اشغالگر ترکیه از ۱۶ ژوئن دست به حملات اشغالگرانه در این منطقه زده بود.

روکن دلگش از نخستین روز آغاز حملات اشغالگرانه ارتش متجاوز ترکیه در منطقه خانتور حضور داشته است. وی اهل باشور کوردستان است و از این بخش میهن به صفوف یژاستار ملحق شده است. گریلا روکن می‌گوید، دولت ترکیه نسبت به گذشته منطقه بر شدت حملات هوایی به منطقه افزوده است و بدون آنکه تفاوتی میان مردم غیر نظامی و گریلا قائل شود بدون وقفه به حملات و بمباران منطقه ادامه می‌دهد.

او گفت:

طی یک روز ۵۰ بار منطقه را بمباران کرد

شب ۱۶ ژوئن بمباران خانتور را آغاز کرد. علی رغم آنکه در یک شب ۵۰ بار منطقه را بمباران کرد اما نیروهای ما هیچ آسیبی ندیدند.

دشمن در رسانه‌هایش در مورد خانتور گفته بود، " به ‌رغم آنکه آنان را تار و ما کردیم، اما نمی‌دانیم چگونه و از کجا دوباره سر بر آوردند". دو شب اول با هلی کوپتر کبری آمدند و خواستند سربازهایشان را مستقر کنند اما ما دست به عملیات زدیم. سه بار هلی کوپترهایشان را هدف قرار دادیم، سپس دست به گلوله‌باران کل منطقه کردند و سربازهایشان را در ارتفاعات پیاده کردند. تاکنون حتی اجازه‌ی یک قدم پیشروی به آنها نداده‌ایم. هم اکنون در حال جنگ هستیم و اجازه‌ی پیشروی به آنها نمی‌دهیم."

جسد مزدورها در میدان جنگ باقی می‌ماند

ما در هنگام درگیری چندین جسد آنها را دیدیم و متوجه شدیم که نصف آنها مزدور هستند. ارتش ترکیه جسد مزدورها را با خود نمی‌برند و آنها را در همین جا رها می‌کنند و این در حالیست که مزدورها شانه به شانه‌ی آنها علیه ما می‌جنگند. "