۳۰ پناهجو در وان قبل از آنکه بر اثر سرمازدگی یخ بزنند، پیدا شدند

در منطقه‌ی وستان استان وان در باکور کوردستان بیشتر از ۳۰ پناهجو قبل از آنکه بر اثر سرما و کولاک یخ بزنند، پیدا شدند.

در اطراف دریاچه‌ی وان بیشتر از ۳۰ پناهجو که آنها را تنها رها کرده بودند قبل از آنکه یخ بزنند، پیدا شدند. با توجه به اطلاعات بدست آمده پناهجویانی که می‌خواستند از وان با کشتی به بدلیس بروند، در منطقه‌ی بستان اطراف دریاچه‌ی وان تنها رها شده بودند.

کسانی که پناهجویان را دیده بودند به نیروهای پلیس اطلاع دادند و این پناهجویان قبل از آنکه جان خود را از دست دهند، نجات یافتند. به دلیل کولاک راهها بسته شده بود و تیمهای نجات با دو کشتی به منطقه رفتند.

برای نجات دادن این پناهجویان در اسکله‌ی آختامار تیمهایی امداد و پزشکی، آفاد و ژاندارم آماده بودند.

دیروز صبح در منطقه‌ی سرچیمن منطقه‌ی ابخ در وان، ۱۳ پناهجو به دلیل کولاک و برف یخ زده و جان باختند. پیکر این افراد هنوز پیدا نشده است.