پیکر مام بشیر با حضور باشکوه خلق شنگال به خاک سپرده شد

خلق ایزدی روز گذشته در مراسم ویژه‌ای پیکر مام بشیر را در بوستان شهیدان دلگش و برخودان به خاک سپردند.

پیکر حسن دوتار با کد سازمانی مام بشیر، عضو شورای اجرایی جامعه ایزدی عصر روز گذشته با حضور آحاد خلق شنگال تشییع شد.

پیکر مام بشیر قبل از ظهر دیروز از سوی ساکنان بخش خانه‌سور بسوی بوستان شهیدان دلگش و برخودان تشییع شد.

با رسیدن پیکر شهید مام بشیر به بوستان شهیدان مراسم سان نظامی از سوی مبارزان یگان‌های مقاومت شنگال (ی.ب.ش) برپا شد. سپس تیرِژ شنگالی فرمانده یگان‌های مقاومت شنگال در سخنانی به نمایندگی از ی.ب.ش گفت:"مام بشیر تمامی نقشه‌های بدخواهان را خنثی کرد. ما تا پایان از مبارزات مام بشیر صیانت می‌کنیم و برای دفاع از دستاوردهای شنگال مبارزه خواهیم کرد."

حسین حاجی به نمایندگی از حزب آزادی و دمکراسی ایزدیان هم طی سخنانی گفت:"٣٧ سال از زندگی خود را وقف آزادی خلق کورد کرد. آرزو داشت که پیکرش در کنار مام زکی آرام گیرد."

صبریه دوتار همسر مام بشیر در اظهاراتی گفت:"خلقمان و رهبرمان عبدالله اوجالان سلامت باشند. این شهیدمان ٣٧ سال مبارزه کرد و مایه مباهات خلق شنگال است."

نعیمه شمو به نمایندگی از جنبش آزادی زنان ایزدی در سخنان خود بر پایبندی به خطمشی مام بشیر تأکید کرد.

پیکر مام بشیر از سوی خلق شنگال در بوستان شهیدان دلگش و برخودان به خاک سپرده شد.

در بوستان شهیدان خیمه‌ تعزیه مام بشیر برای مدت ۵ روز برپا شد.