ادای احترام نیروهای مدافع خلق به ۵ گریلای شهید هفتانین

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای هویت ۵ گریلای شهید عرصه هفتانین را منتشر کرده و می‌افزاید:"ما یکبار دیگر تجدید پیمان می‌کنیم که میراث مقاومت رفقایمان را در دیهیم آزادی با پیروزی بیاراییم."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) با صدور اطلاعیه‌ای اسامی ۵ گریلای شهید عرصه هفتانین در سال ٢٠١٧ را منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"ماه ژانویه ٢٠١٧ در حملات دولت اشغالگر ترک به عرصه هفتانین رفقایمان سرحد، نعمان، میرهات، عگید و باگر به شهادت رسیدند. در سالروز شهادت آنان یاد و خاطره آنان را با احترام گرامی می‌داریم و یکبار دیگر تجدید پیمان می‌کنیم که میراث مقاومت رفقایمان را در دیهیم آزادی با پیروزی مزین کنیم.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: ودات آبی

   کد سازمانی: سرحد وان

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: قیمت - ویسی

  تاریخ و محل شهادت: ژانویه ٢٠١٧ / هفتانین

   نام و نام خانوادگی: چنگیز داس

   کد سازمانی: نعمان لیجه

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: پاکیزه - کامل

  تاریخ و محل شهادت: ژانویه ٢٠١٧ / هفتانین

   نام و نام خانوادگی: أحمد آبیش

   کد سازمانی: میرهات رونی

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: معتبر - جودت

  تاریخ و محل شهادت: ژانویه ٢٠١٧ / هفتانین

   نام و نام خانوادگی: محمد چاکان

   کد سازمانی: عگید باگوک

   محل و سال تولد: مردین

   نام مادر – نام پدر: فرهاد - سلیمان

  تاریخ و محل شهادت: ژانویه ٢٠١٧ / هفتانین

   نام و نام خانوادگی: جنید آلما

   کد سازمانی: باگر باز

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: شفیقه – محمد أمین

  تاریخ و محل شهادت: ژانویه ٢٠١٧ / هفتانین

سرحد وان

 

میرهات رونی

 

عگید باگوک

ه.پ.گ در ادامه اطلاعیه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات گریلایی پنج شهید ژانویه ٢٠١٧ عرصه زاپ تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"هوالانمان سرحد، نعمان، میرهات، عگید و باگر در هفتانین در جنگ بی‌وقفه علیه رژیم استعمارگر ترک با عزمی راسخ به ملیتان نمونه آپویی مبدل شدند. مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی رفقای شهید و آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم."