"اگر مبارزات خلق و گریلا یکی شود، سایه‌ی دشمن در کوردستان باقی نمی‌ماند"

کاوه اورن گریلای ه.پ.گ اعلام کرد، برای آنکه به حصر رهبر خلق کورد پایان داده شود، نیروهای گریلا به وظایف خویش عمل می‌کنند و افزود:"اگر ما به عنوان خلق و گریلا با هم مبارزه کنیم، آنگاه سایه‌ی دشمن در کوردستان باقی نمی‌ماند."

حصر تحمیل شده بر عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد در امرالی ادامه دارد. کاوه اورن گریلای ه.پ.گ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات در مورد این حصر و حملات به کوردستان صحبت کرد.

کاوه اورن به حصر طولانی مدت عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد اشاره کرد و گفت:"منزوی کردن رهبرمان، به معنی حصر خلق کورد است. دشمن خوب می‌داند که رهبرمان برای آنها خطرناک است، به همین دلیل حصر را روز به روز بیشتر می‌کنند. برای آنکه ما هم پاسخ مناسبی به این حصر بدهیم، چه از لحاظ نظامی و چه سیاسی باید در همه‌ی عرصه‌ها باید به وظیفه و مسئولیت خود عمل کنیم."

گریلای ه.پ.گ، کاوه اورن، همچنین به مقاومت گریلا علیه دولت اشغالگر ترکیه اشاره کرد و گفت:"ما هرچقدر بیشتر به دشمن حمله کنیم، آنها بیشتر نیازمند رهبر آپو خواهند بود. مقاومت رفقا دشمن را تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل دولت ترکیه از هر لحاظ دست به حمله زده است."

دولت ترکیه در وحشت به سر می‌برد

گریلا اورن همچنین اعلام کرد، حصر رهبر خلق کورد بخشی از جنگ ویژه است و گفت:"برای آنکه خلق نتواند از رهبرش نیرو بگیرد، حصر را شدت می‌بخشند. نیروهای بین‌المللی نیز از این اقدام دولت ترکیه حمایت می‌کنند. دولت ترکیه اکنون در وحشت به سر می‌برد، برای آنکه بتواند خود را از این وحشت نجات دهد، به رهبری خلق کوردستان حمله می‌کند. نجات خود را در این حملات می‌بیند. اینگونه می‌خواهد خلق‌های ترکیه را فریب دهد. اگر مبارزات خلق و گریلا با هم باشد و یکی شود، آنگاه سایه‌ی دشمن در کوردستان باقی نمی‌ماند."