ارتش ترکیه مناطق غیرنظامی را بمباران کرد

ارتش اشغالگر ترکیه بار دیگر مناطق غیرنظامی را بمباران کرد و خسارات زیادی به اهالی باشور کوردستان وارد نمود. هدف خالی‌کردن این مناطق از سکنه است.

دولت متجاوز و نسل‌کش ترکیه مدت‌هاست که مناطق غیرنظامی باشور کوردستان را به بهانه حضور گریلاها و جنگ چریکی هدف قرار داده و از این طریق اشغال باشور کوردستان را موجه نشان می‌دهد. ارتش رژیم اشغالگر ترکیه چند روز پیش بار دیگر با هواپیماهای جنگی جاده روستاهای منطقه‌ی گاره را هدف قرار داد و چندین تن بمب گازی را در این جاده‌ها باراند.

آژانس ما به محل حادثه رفت و دیلارا نورحق؛ خبرنگار آژانس ما، حملات دولت اشغالگر و نسل‌کش ترکیه به مناطق غیرنظامی را مستند کرد. در این تصاویر نشان داده شد که منطقه به‌شدت آسیب دیده و جاده روستاها غیرقابل استفاده شده است.

این جاده‌ها که در تصاویر دیده می‌شوند، روستاها، دهستان‌ها، شهرها و شهرستان‌های زیادی را از دهوک، از آمدیه تا آکری به هم وصل می‌کنند. مخصوصاً در فصل بهار و در موسم کشاورزی، این راههای اصلی روستائیان است که به باغات، مزارع، علفزارها و روستاهای خود می‌رسند.

از طرف دیگر؛ اهالی منطقه، این عملیات در راه‌های منطقه گاره را سیاستی خاص علیه جامعه باشور کوردستان می‌دانند. پیش از این نیز، اهالی روستاهای کوهستان گاره از سوی مسئولان حزب دموکرات کوردستان(پ.د.ک) تهدید شده بودند تا از این مناطق استفاده نکنند. اما اهالی روستا به دلیل امرار معاش در این مناطق؛ مجبور به استفاده از این جاده‌ها هستند. ساکنین منطقه در برابر فشار و زورگویی مسئولان حزب دموکرات کوردستان، خانه و کاشانه خود را ترک نمی‌کنند و همین امر باعث شده است که دولت متجاوز و نسل‌کش ترکیه این بار به روش‌های متفاوت متوسل شود.

بمباران‌های منطقه، به‌ویژه بمباران خطوط مواصلاتی و جاده‌ها، نشان می‌دهد که دولت اشغالگر و قاتل ترکیه می‌خواهد ساکنان منطقه را به وحشت انداخته و منطقه را خالی از سکنه بگذارد. سکوت و بی‌موضعی مقامات محلی باشور کوردستان، باعث می‌شود این حملات وحشیانه بیش از پیش رخ دهد.