اوزن: قتل‌عام در مرعش امروز نیز ادامه دارد

۴۲ سال قبل در مرعش قتل‌عامی صورت گرفت که در جریان آن ۱۱۱ نفر کشته شدند. زینل اوزن از شاهدان این قتل‌عام اعلام نمود که قتل‌عام آن روز، با سیاست‌های کنونی دولت مبنی بر تاراج طبیعت و نابودی فرهنگ و باورهای علوی همچنان ادامه دارد.

قتل‌عام مرعش یکی از گسترده‌ترین و تاریکترین قتل‌عام‌هایی است که در تاریخ  کوردستان و ترکیه جای گرفته است. قتلعام مرعش در روزهای ۱۹-۲۶ دسامبر ۱۹۷۸ صورت گرفت. اکنون ۴۲ سال از این قتلعام می‌گذرد. طبق آمار رسمی منتشر شده، در این قتل‌عام یکصد و یازده نفر به قتل رسیدند. ۲۰۰ خانه علویان در آتش سوخت و نزدیک به یکصد مغازه نیز تاراج شد. با گذشت ۴٢ از این قتل‌عام، اما عاملان این رویداد هیچگاه تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند.

زینل اوزن نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه نمایندگی استانبول که خود از شاهدان قتلعام مرعش  است در این باره می‌گوید: پیش از آغاز قتلعام در مرعش، در ارزنجان، ملاطیه، سیواس، البستان، هاتای شاهده رویدادهایی بودیم و به  بیش از یکصد کارگاه حمله شده بود و دهها نفر نیز به قتل رسیده بودند. با این قتل‌عام‌ها، زمینه برای کودتای فاشیستی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آماده شد. قتل‌عام‌ها از آوریل سال ۱۹۷۸ آغاز شده بودند.

در راه خدا بجنگید

اوزن در ادامه سخنان خاطرنشان می‌سازد که به منظور تحریک و ایجاد هیجان سه بمب پاکتی را از آنکارا به مقصد مرعش فرستاده بودند. بعد از تحریکات صورت گرفته در ۱۹ دسامبر کارگاه‌ها و خانه‌های علویان را علامت زدند. بر روی خانه‌های علویان نوشته شده بود که در راه خدا بجنگید. بعد از این اقدامات تحریک کننده مرکز شهر در محاصره قرار گرفت و قتلعام روی داد. در جریان این قتل‌عام بسیاری از علویان کشته و مجروح شدند و اموال علویان به تاراج رفت.

اوزن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تصور می‌شود که در جریان این قتل‌عام در مرعش هیچگونه مقاومتی از سوی علویان صورت نگرفت، و این درحالی است که مقاومت شد. به مدت سه روز مهاجمان نتوانستند وارد محلات شوند. مقاومت مردم مانع از کشتار صدها انسان شد.

اوزن در بخش دیگری از مرور رویدادهای مرعش گفت: طبق امار رسمی ۱۱۱ نفر به قتل رسیدند. اما شمار کشته‌شدگان بیشتر از این تعداد است و عاملان این جنایت نیز مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند. هم اکنون نیز پرونده‌های مربوط به این رویداد بسته نشده است. شهدای مرعش به صورت دسته جمعی دفن شدند و هیچکدام مزاری ندارند. انچه که در مرعش روی داد قتل‌عام بود. زنان و مردان و کودکان ما را به قتل رساندند. میخواستند جامعه ما را نابود کنند. قتل‌عام مرعش در ادامه قتل‌عام درسیم و کوچگری است. بعد از قتلعام مرعش، قتل‌عام چوروم و غازی نیز روی دادند. این قتل‌عامها همگی توسط دولت روی دادند.

تاریخ علویان تاریخی است که سراسر با قتل‌عام و کشتار آمیخته است. امروز هم به جای قتل‌عام، تلاش می‌کنند تا علویت را میان بردارند. در مرعش تلاش کردند تمامی سکنه علوی این شهر را از آن بیرون برانند. در این منطقه، این طرح آنان با موفقیت روبرو شد و مرعش بدون علوی باقی ماند. قتل‌عام‌های آنروز، امروز با سیاستهای حمله و تاراج طبیعت، نابودی باورها و فرهنگ علوی پیگیری می‌شود.