از احمد روزنامه‌نگار ربوده شده توسط حزب دموکرات کوردستان اطلاعی در دست نیست!

۲۵ روز است که هیچ اطلاعاتی از سردبیر سرویس عربی روژنیوز سلیمان احمد دریافت نشده است.

سلیمان احمد سردبیر بخش عربی خبرگزاری روژنیوز روز اول اکتبر برای دیدار با خانواده خود در محله شیخ مقصود حلب به آنجا رفته بود. سلیمان در ۲۵ اکتبر زمانی که می‌خواست از دروازه پِشخابور (سمالکا) عبور کند، توسط نیروهای حزب دموکرات کوردستان ربوده شد و ۲۵ روز است که از او خبری در دست نیست.

یک هفته پس از ناپدید شدن سلیمان احمد، آسایش حزب دموکرات کوردستان در دهوک بیانیه‌ای پر از تناقض و دروغ منتشر کرده و گفت که ربوده شدن سلیمان احمد روزنامه‌نگار به دلیل کار روزنامه‌نگاری او نبوده و آشکارا سلیمان احمد را تهدید به مجازات کرد و اعتراف نمودند که او را ربوده‌اند. سلیمان احمد نزدیک به ۵ سال است که به عنوان سردبیر در بخش عربی روژنیوز کار می‌کند.

روژنیوز نیز بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرد: «حزب دموکرات کوردستان مسئول امنیت و جان سردبیر خبرگزاری ما سلیمان احمد است.»