با احداث سد می‌خواهند به مردم آسیب بزنند

شورای مدیریت اتحادیه‌ی کانون مهندسی و عمران ترکیه در شهر الیح در مخالفت با احداث سد و پروژه‌های سدسازی اعلام کرد، "می‌خواهند با احداث سدها سد‌سازی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به مردم وارد کنند."

شورای عمومی شهر الیح شمال کوردستان تصمیم گرفته است بر روی رودخانه‌ی میان روستاهای حریفی منطقه ساسون و روستای خوشکی منطقه پاسور آمد یک سد و مرکز سدسازی احداث کنند. شورای مدیریت اتحادیه‌ی کانون مهندسی و عمران ترکیه در شهر الیح، در مورد ساختن این سد و بیانیه‌ای منتشر کرد.

 اعضای این کانون در شهر الیح و سخنگوی مدافع حسکیف، رضوان آیهان در قرائت این بیانیه شرکت کردند.

احمد بولنت تکتیک دبیر شورای کانون به گزارش سال ۲۰۱۴ مرکز ارزیابی آسیب‌ها و تاثیرات محیط زیستی  اشاره کرده و اعلام کرد، "در ابتدا شورای عمومی شهر به بهانه محیط‌زیست، زلزله‌شناسی و آب‌شناسی تاسیس این سد و مرکز سد سازی را رد کرده بود اما پس از دیدار استاندار  الیح با شورای شهر الیح در ۱۹ ژانویه‌ی ۲۰۲۰ شورای شهر با تاسیس این سد موافقت کرد."

 چون معیشت مردم منطقه به کشاورزی و باغداری و دامداری وابسته است این سد تاثیر بسیار بد و نامطلوبی بر زندگی آنها خواهد گذاشت. احتمال دارد مردم منطقه یک بار دیگر مجبور به مهاجرت از این منطقه شوند.  منطقه‌ی ساسون جایگاه اول را در وقوع زلزله دارد و باید این مسئله در نظر گرفته شود. اگر این سد تاسیس شود مردم ناچار به مهاجرت خواهند شد. این امر هم از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر بسیار ناگواری بر مردم خواهد گذاشت."

 احمد بولنت همچنین اعلام کرد که اتحادیه‌ی کانون مهندسان و معماری ترکیه  مدافع محیط‌زیست است و از تمام توان خود برای مقابله با تاسیس این سد استفاده خواهد کرد چون زیان‌های آن بسیار بیشتر از منافعش می‌باشد.