بمباران منطقه گاره از سوی جنگنده‌های رژیم اشغالگر تُرک

منطقه‌ی گاره که روز گذشته پ.د.ک نظامیانش را به آنجا منتقل کرده بود، توسط جنگنده‌های دولت اشغالگر ترکیه بمباران شد.

پس از آنکه پارت دمکرات کوردستان پ.د.ک نیروی نظامی با سلاح سنگین به منطقه‌ی دینارته در گاره فرستاد، جنگنده‌های دولت اشغالگر ترکیه دست به بمباران این منطقه زدند.

بر اساس اطلاعات بدست امده، دیروز پ.د.ک نیروهای ویژه‌ی خود تحت عنوان "گولان" را با سلاح سنگین به منطقه‌ی دینارته از توابع آکره در بهدینان گسیل کرده و این در حالیست که این منطقه با عنوان منطقه‌ی گریلا شناخته می‌شود.

پس از ورود نیروهای پ.د.ک، جنگنده‌های دولت ترکیه گاره را بمباران کردند.

پیشتر نین در زین ورته جنگنده‌های دولت اشغالگر ترکیه برای پشتیبانی از نیروهای پ.د.ک چندین منطقه در زین ورته را بمباران کرده بودند.

در رابطه با خسارات بمباران‌ منطقه گاره از سوی رژیم ترکیه اطلاعی در دست نیست.