گرامیداشت زادروز عبدالله اوجالان در شهر سلیمانی

با ابتکار عمل کنگره‌ی ستار و نمایندگی جنوب کوردستان حزب اتحاد دمکراتیک (PYD) با کاشتن نهال در شهر سلیمانی، زادروز عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد گرامی داشته شد و حاضرین خواستار آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد شدند.

در تاریخ معاصر شمار کسانی که زندگی خود را وقف بشریت و خلقشان کرده باشند، بسیار اندک هستند. به ویژه اگر آن فرد رهبری یک خلق را در سطح بالای علمی به عهده داشته باشد و دارای تزهای جدید و فلسفه باشد و شرایط و پرونده خلق را به عهده گرفته باشد. با این همه کوردها دارای رهبری هستند که همه‌ی زندگی خود را به خلق بخشیده است و در قبال خلقش مدت ۲۲ سال است که در زندان انفرادی به سر می‌برد. با فکر و اندیشه و فلسفه‌ی خود، خلق را به جوش و خروش در آورده و پیشاهنگی آن‌ها را به عهده دارد. این فرد کسی نیست جز عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد.

گفته‌ای وجود دارد که می‌گوید: اگر کسی برای خلقی زندگی کند، خلق نیز برای وی زندگی کرده و وی را فراموش نخواهند کرد. به همین دلیل هر ساله در زادروز رهبر اوجالان خلق کورد و خلق‌های منطقه، این روز را گرامی داشته و آن را مانند روز تولد خود می‌دانند و مانند سمبلی برای امید و دوباره زیستن به کاشت نهال و درخت می‌پردازند.

امسال نیز با نزدیک شدن چهارم آوریل روز تولد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، مردم مراسم‌هایی در گرامیداشت این روز را آغاز کرده‌اند. با ابتکار عمل کنگره‌ی ستار و حزب اتحاد دموکراتیک پ.ی.د در شهر سلیمانی جنوب کوردستان مراسمی برگزار شده و در آن ده‌ها نهال زیتون کاشته شد.

مراسم با یک دقیقه سکوت به یاد شهدا آغاز شد و سپس حاضران درخت‌های امید و دوباره زیستن را کاشتند. سپس لیما شاویش، نماینده‌ی کنگره‌ی ستار در جنوب کوردستان برای حاضرین به سخنرانی پرداخت و گفت: ما تولد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را از ته دل تبریک می‌گوییم و اعلام می‌کنیم؛"رهبر اوجالان تنها کسی است که می‌تواند مسئله‌ی خلق کورد و خلق های منطقه را حل کند و آزادی و دمکراسی را تضمین نماید. به مناسبت روز تولد رهبر آپو درخواست می‌نماییم، هرچه زودتر وی را آزاد کرده تا در میان جامعه و خلق خود زندگی کنند."

نماینده‌ی کنگره ی ستار در جنوب کوردستان همچنین گفت: باید همه‌ی جامعه به ویژه زنان و جوانان، برای آزادسازی رهبر آپو به پا خیزند.

سپس مراسم با پایکوبی و شادی ادامه پیدا کرد.