هموطن کورد «احمد صوفی» پیرترین فرد جهان درگذشت

هموطن کورد احمد صوفی (۱۳۸ ساله) در شهر سقز روژهلات کوردستان درگذشت، وی پیرترین فرد جهان بود.

احمد صوفی شهروند روژهلات کوردستان روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰ در شهر سقز در سن ۱۳۸ سالگی درگذشت.

بر اساس شناسنامه‌ی وی، احمد صوفی در ۹ اسفند ۱۲۶۰ شمسی مصادف با ۲۸ فوریه‌ی ۱۸۸۲ متولد شده است. احمد صوفی در زمان درگذشتش ۱۳۸ سال و ۸ ماه و ۲۱ روز یعنی ۵۰ هزار و ۶۶۹ روز سن داشت و اینگونه مسن‌ترین فرد جهان است که در این سن درگذشته است.

پیشتر کانه کانکا شهروند اهل ژاپن به عنوان مسن‌ترین فرد جهان شناخته شده بود که در سن ۱۱۷ سالگی درگذشته بود. پس از او نیز مسن‌ترین فرد جهان ژان کالمن اهل فرانسه ثبت شده بود که در سن ۱۲۲ سالگی فوت کرده بود اما احمد صوفی هموطن کورد اهل روژهلات کوردستان با ۱۳۸ سال سن رکورد مسن‌ترین فرد جهان را به خود اختصاص داد.

به گفته‌ی رسانه‌های ایران، احمد صوفی هیچ بیماری نداشته و به دلیل کهولت سن درگذشته است. احمد صوفی فرزندی نداشته اما با زنی ازدواج کرده که ۵ فرزند داشته است. احمد سوفی از فرزندان همسرش اکنون ۱۰۰ نوه و نتیجه دارد.

به گفته ی خانواده‌ی او، احمد صوفی کسی بود که همیشه به اطرافیان خود کمک می‌کرد. قبل از انتشار خبر مرگ احمد صوفی، هموطن دیگر اهل روژهلات کوردستان در شهر کامیاران در سن ۱۳۰ سالگی فوت کرده بود. عمدتا شهروندان اهل روژهلات کوردستان به داشتن طول عمر زیاد شناخته می‌شوند و بسیاری تا سن ۱۰۰ سالگی زندگی می‌کنند.