ه‌پ‌گ: خلق ما از فرمانده فدایی اَدَسا صیانت خواهند کرد

ه‌پ‌گ با بیان اینکه فرمانده یژا استار ادسا در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ در درسیم به شهادت رسید، گفت: « خلق میهن‌دوست ما در الح و جزیر بوتان از فرمانده فدایی شهید ادسا صیانت خواهند کرد.»

بیانیه مرکز اطلاع رسانی و مطبوعاتی ه‌پ‌گ به شرح زیر است:

 « مبارز فدایی و فرمانده دلیر یژا استار ، رفیق ما ادسا در حمله دشمن در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ در درسیم به شهادت رسید.

رفیق ما ادَسا با عشق و اشتیاق فراوان به مبارزه برای آزادی پیوست. او ۲۳ سال با عزمی راسخ از خنیره تا زاگرس، از درسیم تا گاره، از خواکورک و گور تا درسیم مبارزه کرد. به عنوان یک مبارز وفادار آپویی به وظیفه خود عمل کرد و در میدان جنگ به فرمانده ماهر یژا استار تبدیل شد. او به عنوان پیرو بسه و ظریفه ها در کوه‌های درسیم قهرمانانه مبارزه کرد. در برابر انواع حملات دشمن قهرمانانه جنگید و فرماندهی زنان آزاد ژیان (یلدیز دورموش)، رزا، زین جزیره و چیچک بوتان ها را ادامه داد. رفیق ما ادسا در درسیم به صدای زن آزاد تبدیل شد. او با گفتن «ژن ژیان آزادی» خود را فدای آینده‌ای آزاد برای زنان و خلق ما کرد و به عنوان قهرمانی جاودانه نام خود را در تاریخ مبارزات ما نوشت. مبارزه‌ای که رفیق ما ادسا به طور مداوم انجام داد، توسط ما رفقای او بزرگتر شده و به پیروزی خواهد رسید.

مردم ما در الح (باتمان) جایی که رفیق ما ادسا در آنجا به دنیا آمد و بزرگ شد و مردم میهن‌دوست ما در جزیره بوتان که از آنجا آمده بود، از فرمانده فدایی و فرزند قهرمان خود، رفیق ما ادسا صیانت کرده و شایسته یاد او خواهند بود. بر این اساس مراتب تسلیت خود را به خانواده عزیز رفیق ادسا، مردم الح و جزیره بوتان و همه مردم میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم.

اطلاعات مربوط به مشخصات رفیق ما ادسا جژنا به شرح زیر است:

 نام سازمانی: اَدَسا جژنا

نام و نام خانوادگی: اجه یلماز

 محل تولد: الح

نام مادر-پدر: لیلا-مهمت علی

 زمان و مکان شهادت: ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳/ درسیم»