هیئت عشایر شنگال علیه اشغالگری بیانیه دادند

هیئت عشایر شنگال علیه حملات اشغالگرانه دولت ترکیه بیانیه دادند. این هیئت اعلام کرده است هدف دولت ترکیه اینست که منطقه را خالی از سکنه کند و به میدانی جنگی مبدل کنند.

هیئت عشایر شنگال

واکنش و موضع‌گیری‌ها علیه حملات و اشغالگری مداوم دولت اشغالگر ترکیه، هرچه می‌رود افزایش می‌یابد، هیئت عشایر شنگال در همین ارتباط بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه عشایر، حملات مداوم دولت اشغالگر ترکیه بر روستاها و شهرهای منطقه به شدت محکوم شده است.‌

بیانیه هیئت عشایر شنگال به شرح زیر است‌:

‌«دولت اشغالگر ترکیه به حملات سیستماتیک علیه خلق و محاصره اقلیم کوردستان و عراق ادامه می‌دهد. با هدف خالی از سکنه کردن منطقه، آتش‌سوزی و ترساندن اهالی به بمباران روستا و شهرها ادامه می‌دهد. شهروندان ناچارند که زادگاه خود را ترک کنند، ترکیه در تلاش است تا با بهانه‌های دروغین که نمی‌توانند هیچکس را با آن فریب دهند،‌ منطقه را به یک منطقه نظامی مبدل کند.

ما بخوبی می‌دانیم در زمانیکه دولت ترکیه از تبهکاران پشتیبانی می‌کرد، مبارزان حزب کارگران کوردستان ‌(پ‌ک‌ک) علیه ترور و تبهکاران داعش جنگید. تمام اعمال دولت اشغالگر ترکیه تنها برای ضرر و زیان رساندند به خلق‌های عراق،‌ خلق کورد و دیگر ملل است.

حملات وحشیانه‌ درسطحی از جنایات جنگی انجام می‌شود، که انسان را از انسانیت دور می‌کنند. ضرر و زیان بسیای به غیرنظامیان رسانده و میحط زیست و جغرافیای اقلیم کوردستان را تخریب کرده است، همچنین این کار در جلوی چشمان آمریکا و هم‌پیمانان بین‌الدولتی انجام می‌شود که آنان نیز بجز یک سکوت سنگین مشکوک، کار دیگری انجام نمی‌دهند.

ما به مثابه شیوخ و شخصیت‌های عراق این حملات سیستماتیک را رد می‌کنیم. ما جامعه بین‌المللی، حکومت بغداد و پارلمان عراق را فرا می‌خوانیم که به مسئولیت‌های، اخلاقی و قانونی خود علیه این جنایات انسانی عمل کنند و به این حملات مداوم دولت اشغالگر ترکیه، پایان دهند.

همچنین ما یقین داریم که باید جامعه بین‌المللی و حکومت عراق تدابیر لازمه را اتخاذ کنند که راه این حملات وحشیانه علیه خاک و خلق ما بسته شوند. کاملا برعکس اهداف دولت اشغالگر ترکیه که تغییرات دموگرافیک و غارت سلطه‌گرانه غنای عراق می‌باشد،‌ ما آماده هستیم که از حاکمیت عراق دفاع کنیم.

ما شریک شدن در غم و اندوه خلق پناهجوی‌ خود در اقلیم کوردستان را به اطلاع می‌رسانیم. ما اشغالگری ارتش ترکیه را رد می‌کنیم. تمام اعمال دولت اشغالگر ترکیه جز جنایات چیز دیگری نیست که مصمم بودن ما برای دفاع از حاکمیت عراق، خاک و خلق خود را افزایش می‌دهد، هدف ما اینست که عراق به منطقه‌ای مبدل شود که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب را در آغوش گرفته و اینچنین عراق به دولتی فدرال و دمکراتیک مبدل شود.‌»