تصویر

«جای ما در کوه‌های کوردستان است»

۲۵ گریلایی که دوره آموزشی خود را در آموزشگاه شهید اردال، دوره شهید سرخوبون سرحد به پایان رساندند، اعلام کردند که این آموزش را اساس مبارزه برای شکست نظام (قدرت) قرار خواهند داد و افزودند: «جای ما در کوه‌های کوردستان است.»

پیام گریلا

۲۵ جوان کوردستانی که در کوه‌های کوردستان به صفوف آزادی‌خواهان پیوستند، دوره آموزشی خود را به پایان رساندند.

جنگجویان تازه‌وارد که با شور و شوق فراوان مدرک پایان دوره خود را دریافت کردند، بیانیه مشترکی دادند. در این بیانیه با بیان اینکه مردم کورد از یک دوره بودن و نبودن می‌گذرد و جنگ ویژه‌ای به خصوص علیه جوانان کورد در جریان است، آمده است: «در این راه تلاش می‌کنند جوانان کورد را از ذات و قهرمانی‌شان دور کنند. می‌خواهند جوانان کورد را به ابزاری مکانیکی تبدیل کنند که در خدمت نظام باشد.»

جای ما در کوه‌های کوردستان است

در این بیانیه تاکید شده است: «ما نمی‌خواهیم در درون این نظام (دولت) زندگی کنیم که مردم را به ربات‌های مکانیکی تبدیل می‌کند.» در ادامه گفته شده است: «تنها جایی که برای ما قابل زندگی است، کوه‌های کوردستان و جنبش آزادی است. ما بر این اساس به صفوف گریلاها پیوستیم. ما به عنوان ۲۵ رفیق دوره آموزشی خود را در آموزشگاه شهید اردال، دوره شهید سرخوبون سرحد با موفقیت به پایان رساندیم. با ایدئولوژی و ذهنیت آپویی که در این آموزش یاد گرفتیم، (سطح درک، آگاهی و اراده) خودمان را عمیق‌تر خواهیم کرد. ما با انضباط، فرهنگ و اخلاق آپویی آشنا شدیم. ما این آموزش را مبنای مبارزه‌ای قرار خواهیم داد که نظام (قدرت) را شکست دهد. ما از همه جوانان کورد، عرب و خاورمیانه‌ای می‌خواهیم که به صفوف گریلاهای آزادی کوردستان بپیوندند. بیایید در برابر آن نظام کثیف موضع‌گیری کنیم.»

آنها به سوی مناطق وظیفه خود حرکت کردند

در پی این بیانیه، گریلاهای تازه‌وارد با سردادن شعارهایی چون «بدون رهبری زندگی ممکن نیست»، «با جان، با خون، با تو هستیم ای رهبری»، «زنده باد حزب کارگران کوردستان» به سمت مناطق وظیفه خود حرکت کردند.