تصویر

‌«خانواده بارزانی راهنما و پیشگام خط خیانت است»

اشغالگری دولت فاشیست ترکیه ادامه دارد و اهالی باشور کوردستان در ارتباط با این موضوع، نگرانی‌های خود را ابراز کرده و می‌گویند‌: ‌«خانواده بارزانی راهنما و پیشگام خط خیانت است.‌»

واکنش‌ها علیه حملات اشغالگرانه ترکیه

اشغالگری دولت ترکیه برضد تمام مبداهای انسانی و اخلاقی می‌باشد. نهادهای حقوق بشری و طرفین سیاسی علیه این اشغالگری،‌ سیاستی توام با شرم و سکوت را ابراز می‌کنند. درباره این موضوع، اهالی باشور کوردستان نگرانی‌های خود را بیان کرده و می‌گویند‌: ‌«اشغالگری دولت فاشیست ترکیه مرز نمی‌شناسد و موضع‌گیری طرفین سیاسی در حد کفایت کننده‌ای نیست.‌»

‌«پ‌د‌ک برای ایجاد آشوب در کوردستان با دشمنان همکاری و همدستی می‌کند»

هنرمند،‌ کارا محمد درباره اشغالگری دولت ترکیه با خبرگزاری فرات ‌(ANF) مصاحبه کرد و گفت‌: ‌«آشکار است که خانواده بارزانی برای خط خیانت پیشگامی می‌کند و در جهت ایجاد آشوب، تخریب محیط زیست، جغرافیا و فرهنگ کوردستان دستشان در دست دشمنان است. وظیفه هرکسی است که علیه این اشغالگری ایستادگی کند و منتظر طرفین سیاسی نماند، اگر طرفین سیاسی بدین شکل سکوت کنند، آنان نیز به خط خیانت سوق داده خواهند شد.‌»

کارا محمد اعلام کرد که خائن کِرم خود درخت می‌باشد و گفت‌: ‌«ما نمی‌خواهیم جامعه‌ای باشیم که اشغالگری را قبول می‌کند.‌‌‌‌»

‌«باید ما جوانان علیه این اشغالگری پاسخگو باشیم»

نوازنده جوان، پیشوا رمضان درباره اشغالگری دولت ترکیه ارزیابی‌هایی را انجام داد و گفت‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌ ‌«باید ما همه، علیه اشغالگری دولت ترکیه ایستادگی کنیم. ما این اشغالگران را بخوبی می‌شناسیم،‌ به هر کجا که بروند، می‌گویند آنجا از آن ما است. از سال ۲۰۱۹ تلاش می‌کنند تا جای خود را در باشور کوردستان تثبیت کنند. همانگونه که در عفرین درخت‌های زیتون را دزدیه و سواستعمال می‌کنند، اکنون نیز می‌خواهند نفت ما را ببرند و خاک ما را غارت کنند. در این زمان وظیفه ما جوانان اینست که علیه این اشغالگری واکنش‌ نشان دهیم. اگر ما علیه این اشغالگری پاسخگو نباشیم، در اینصورت بی‌گمان طرفین‌ سیاسی نیز نخواهند توانست‌، جوابگو شوند.‌»