خلق چه می‌گوید: هر جریانی که آغازگر جنگ داخلی باشد، باید از کوردستان بیرون انداخته شود

اقدامات ضد میهنی بارزانی‌ها و پ.د.ک، شهروندان هولیر را نیز نگران کرده است. آنان می‌گویند هر گروهی که آغازگر جنگ داخلی باشد، باید یک صدا پاسخ آنها را داده و باید از کوردستان بیرون انداخته شود.

سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌ی خانواده بارزانی و حزبشان پ.د.ک همچنان ادامه دارد. بارزانی‌ها هنوز نظامیان وابسته به خود را که طی ماه گذشته به مناطق تحت کنترل گریلا در منطقه گاره گسیل کرده بودند عقب نکشیدهاند. به همین دلیل جبهه‌ی ضد جنگ داخلی روز بروز در میان خلق کورد گسترده‌تر می‌شود، در این چهارچوب شهروندان اهل هولیر در گفتگو با خبرگزاری روژنیوز دیدگاه‌های خود را بیان کرده‌اند.

یحیا سعدی یکی از شهروندان اهل هولیر معتقد است، جنگ داخلی کاری ناپسند است که فقط فرزندان فقرا را به کشتن می‌دهد، اگر حتی برای مسئولین شرایط بدی درست شود آنها مشکلی نخواهند داشت و فورا با هواپیما از کوردستان خارج می‌شوند. وی همچنین گفت: علت رسیدن به شرایط کنونی هم این است که آنها [حاکمان اقلیم] قصد ماندن در کوردستان را ندارند، هر گروهی که جنگ داخلی را آغاز کند باید همه، یکصدا با هم پاسخ آنها را بدهند و از کوردستان اخراج کنند. همانند قیامی که علیه رژیم بعث انجام شد.

غیر از تلاشها برای جنگ افروزی، سکوت پارلمان اقلیم در این رابطه و برگزار نکردن نشست ویژه در مورد تحرکات نظامی پ.د.ک، شهروندان هولیری را نگران کرده است، این در حالیست که تعدادی از پارلمانتارها به طور رسمی از رئیس پارلمان درخواست کرده‌اند تا نشستی در این رابطه برگزار کند.

در این مورد کریم عزیز شهروند دیگر هولیری تاکید کرد؛"ما مخالف هرگونه جنگ داخلی هستیم، چون غیر از سود برای دشمنان، هیچ نفع برای کوردها ندارد".

وی همچنین گفت،"در پارلمان در این مورد تصمیم‌گیری شده است اما طیفی وجود دارد [پ.د.ک] که به تصمیمات پارلمان هیچ اهمیتی نمی‌دهد، تعدادی از گروه‌ها و احزاب اپوزیسیون نیز وجود دارند که به خاطر منافع خود سکوت کرده‌اند".

سفر ویسی هموطن دیگر نیز گفت: "از دهه‌ی هفتاد به بعد کورد مشغول جنگ داخلی بوده است. گروه‌ها و طیفهای مختلف برای منافع خود و کسب پول جنگ‌افروزی می‌کنند. پارلمان هم هیچ نقشی ندارد، به همین دلیل روزانه شاهد شعله‌ور شدن جنگ داخلی هستیم که نتیجه‌اش کشته شدن تهیدستان است.

کوردستانیان هم‌زمان با اعتراضات به جنگ‌افروزی‌های پ.د.ک خواستار اتحاد طیفها و واکنش پارلمان هستند. جمشید عبدالله در این رابطه گفت: در این شرایط باید احزاب یکصدا باشند، چون خلق کورد دشمنان زیادی دارد و باید متحد باشد. وظیفه‌ی پارلمان کوردستان است که برای برطرف شدن تنش‌ها تلاش کند و به نقش و وظیفه‌ی خود عمل نماید.