ساکنین مخمور: تا پایان یافتن تلاش‌ها و پلان‌ها‌، ما مقاومت می‌کنیم

ساکنین مخمور بار دیگر از تلاش‌های ارتش عراق برای محاصره‌ی اردوگاه، جلوگیری کردند. ساکنان اردوگاه مصر هستند از محاصره جلوگیری کنند.

صبح امروز ارتش عراق تلاش کرد تا در مکان‌های استراتژیک سربازانش را مستقر کند و شروع به کندن خندق کرد. به این سبب ساکنین اردوگاه پناهندگان شهید رستم جودی به آنان حمله کردند و از عمل آنان جلوگیری به عمل آوردند.

ساکنین مقاوم مخمور که در مقابل ارتش عراق چادر برپا کرده‌اند با آژانس خبری فرات (ANF) گفتگو کردند.

احمد هلالی: خبردار شدیم که ارتش عراق دست به حفر خندق زده است. خلق فداکار و مقاوم مخمور تعدادی از طرف جشمه‌ی آب سیسو‌ و برخی نیز از طرف دیگر رفتند. بین ما و آن‌ها درگیری اتفاق افتاد. تا اندازه‌ای آن‌ها را وادار به عقب نشینی کردیم. چادر برپا کردیم. تا زمانی که به این تلاش‌ها پایان ندهند، ما پا پس نخواهیم کشید و به مقاومت خود ادامه خواهیم داد. اگر می‌پذیرفتیم، در باکور این کار را انجام می‌دادیم. ما زیر بار نمی‌رویم، همراه با خلقمان مقاومت می‌کنیم. تا عقب نشینی نکنند مبارزه‌ی ما دامه خواهد داشت.

فرحان‌ ددیری: مدت شش روز است  مقاومت می‌کنیم. در ۵ روز گذشته چند جلسه‌ای برگزار شد، قول دادند، اما امروز ساعت نزدیک ۰۵:۰۰ بار دیگر دوباره شروع کردند. با نیروی زیادی تلاش کردند چهار طرف اردوگاه را محاصره کنند. می‌خواهند به طور کلی اردوگاه را به کنترل خود درآورند. با مقاومت بزرگ و اراده‌ی خلق این را شکست می‌دهیم. از تمام جهان می‌خواهیم، همگی بپاخیزند. چادر برپا کرده‌ایم، با اراده‌ی خودمان مقاومت می‌کنیم. به خلقمان اطمینان داریم. ما آن‌ها را شکست می‌دهیم. آن‌ها نمی‌توانند اراده‌ی ما را شکست بدهند”.