خلق وان بار دیگر به خیابان‌ها آمدند، در چندین شهر اعتراضاتی انجام شد

خلق وان پس از افطار علیه کودتای آ‌ک‌پ به خیابان‌ها بازگشتند، در چندین شهر ترکیه و کوردستان در برابر مصادره‌ی اراده‌ی خلق وان اعتراضاتی انجام شد.

وان

پس از آن‌که به «دستور» حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ) حق شروع به کار عبدالله زیدان ریاست مشترک شهرداری کلان‌شهر وان مصادره شد، در شهر وان اعتراضات آغاز شد.

جوانان در خیابان‌های جمهوریت و مرش و آکوپرو آتش روشن کردند و شعار سردادند، در چندین نقطه از این شهر درگیری و حمله‌ی پلیس ادامه دارد.

آدانا

تشکیلات حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) در آدانا در این رابطه کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد.

در آن تاکید شده است احترام به اراده‌ی خلق از اصول اولیه‌ی دمکراسی است، در ادامه به کودتاچیان هشدار داده شد که خلق هرگز کودتای سیاسی را نخواهد پذیرفت.

سپس برای مدتی تحصن انجام شد، شهروندان خواستند به ساختمان دَم پارتی بازگردند اما پلیس مانع این کار شد و به آن‌ها یورش برد، صیف‌الدین آیدمیر ریاست مشترک دَم پارتی شعبه‌ی آدانا و چندین نفر دیگر مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند.

مرسین

تشکیلات دَم پارتی در شهر مرسین، پلتفرم کار و دمکراسی مرسین طی بیانیه‌ای مصادره‌ی اراده‌ی خلق وان را محکوم کردند، در این اعتراضات شعار و پلاکاردهایی علیه مصادره‌ی اراده‌ی خلق نشان داده شدند.

در بیانیه تاکید شده است که این تنها حمله‌ای به عبدالله زیدان نیست، بلکه علیه اراده‌ی خلق است، در ادامه تاکید شده است که تمامی راه‌های دمکراتیک و قانونی را علیه این تصمیم ناروا در پیش خواهند گرفت، از همگان درخواست شد علیه اعمال غیردمکراتیک بانگ برآورند و به مبارزه به پردازند.

سپس جمعیت با وجود جلوگیری پولیس به سوی ساختمان دَم پارتی به راهپیمایی پرداختند.

هاتای

تشکیلات‌های دَم پارتی در هاتای و منطقه‌ی اسکندرون طی بیانیه‌ای مصادره‌ی اراده‌ی خلق وان را محکوم کردند. گفته شد: «باید حکومت به اراده‌ی خلق احترام بگذارد.»

رحا‌

دفتر شعبه‌ی انجمن حقوقدانان و آزادی (OHD) به تکرار انتخابات در جورنه‌رَش اعتراض کرد، دَم پارتی پس از ۴۵ سال با اختلاف ۵۲۱ رای پیروز انتخابات شهرداری در آن‌جا شده است.

جولمرگ

در جولمرگ خلق به میادین آمدند و اعتراضاتی را انجام دادند. هزاران نفر در مرکز این شهر تجمع کردند و علیه کودتا شعار سرداند‌. این اعتراضات همچنان در مرکز شهر و محله‌ها‌ و خیابان‌ها ادامه دارد.