ک‌ج‌ک: همه باید اراده خلق کورد را در نظر بگیرند و بر اساس آن عمل کنند

ک‌ج‌ک با بیان اینکه خلق کورد در برابر انزوای امرالی، رژیم قیوم، سیاست انکار و نسل کشی دولت آک‌پ-م‌ه‌پ موضع روشنی اتخاذ کرده‌اند، گفت: «این موضع خلق کورد باید دیده و مورد توجه قرار گیرد.»

بیانیه ک‌ج‌ک درباره انتخابات محلی در باکور کوردستان و ترکیه

ریاست مشترک شورای اجرایی ک‌ج‌ک در خصوص نتایج انتخابات ۳۱ مارس در ترکیه و کوردستان بیانیه کتبی صادر کرد. ک‌ج‌ک با تبریک به مردم کوردستان که در انتخابات محلی به پیروزی‌های تاریخی دست یافتند، تصریح کرد که همه باید جایگاه مردم کورد، نقش و پیروزی تاریخی آنها را ببینند و درک کنند.

بیانیه کتبی ریاست مشترک شورای اجرایی ک‌ج‌ک به شرح زیر است:

«در انتخابات محلی ۳۱ مارس ۲۰۲۴ در باکور کوردستان و ترکیه، مردم ما اراده خود را حاکم کرده و به پیروزی بسیار مهم و تاریخی دست یافتند. این پیروزی تاریخی را به همه مردم کوردستان به ویژه مردم باکور کوردستان تبریک می‌گوییم.

این پیروزی که مردم باکور کوردستان به دست آوردند همه بخش‌های کوردستان را خوشحال کرده است، همه مردم کوردستان به این پیروزی افتخار می‌کنند. پیروزی تاریخی در انتخابات محلی در ۳۱ مارس جایگاه مهمی در مبارزه برای آزادی خلق کورد و تقویت مبارزات برای آزادی دارد. بی شک سهم کسانی که در این مسیر مسئولیت پذیرفتند و زحمت کشیدند برای این نتیجه تاریخی تعیین کننده بوده است. همه دیدیم که کار سختی انجام شده است. مردم ما نتیجه تاریخی گرفتند و این کار را به بهترین نحو قدر دانستند.

ما هم به این دوستان تبریک می‌گوییم. باز هم به مادران، جوانان و زنان کورد تبریک می‌گوییم. مادران کورد با حمایت از زندانیان وجدان جامعه را بیدار کردند و آنها را وارد عمل کردند. آنها به نقش خود به عنوان وجدان جامعه عمل نمودند. در نتایج به دست آمده، این نقش تاریخی مادران جایگاه مهمی داشته است. با احترام به آنها سلام می‌کنیم. باز هم برای پیروزی تاریخی به دست آمده، جایگاه زنان و جوانان برای توسعه و حفاظت از عناصر آزادی جایگاه مهمی داشته است. جنبش زنان و جوانان بازی‌های مرکز جنگ ویژه را نابود کرد، دلیل آن بود که فلسفه زندگی آزاد ما مبتنی بر آزادی زنان پیروز شد. از این منظر به زنان و جوانان درود می‌فرستیم و به آنها تبریک می‌گوییم.

کوردستان راه را برای فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ باز نکرد

در انتخابات محلی ۳۱ مارس، مردم ما در برابر انزوای رهبر آپو، رژیم قیوم که اراده خلق کورد را غصب می‌کند، سیاست انکار و نسل کشی دولت آک‌پ-م‌ه‌پ موضع آشکار و روشنی اتخاذ کردند. اراده بزرگ در نوروز و در انتخابات محلی ۳۱ مارس نیز نشان داده شد، خلق کورد گفتند جایی برای انزوا و فاشیسم نیست و شدیدترین پاسخ را دادند. کوردستان به فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ اجازه حضور نداد. فاشیسم حزب عدالت و توسعه (آک‌پ-م‌ه‌پ) که ۹ سال است نتوانسته است با مردم کورد مقابله کند، مردم کورد را از رهبر آپو جدا کند و و جامعه ترکیه را به دشمن کوردها تبدیل کند، ضربه‌ای تاریخی از جامعه ترکیه خورد و سقوط کرد. خط مبارزه مشترک و وحدت دموکراتیک که خلق کورد با خلق‌های ترکیه و نیروهای دموکراسی ایجاد کردند، پیروز شد. پیروزی حاصل از انتخابات محلی در ۳۱ مارس، بیانگر توسعه مفهوم ملت دموکراتیک است. مفهوم فاشیستی دولت-ملت شکست خورده و مفهوم ملت دموکراتیک که بیانگر خواهری-برادری خلق‌ها و زندگی مشترک است پیروز شده است. بنابراین، این پیروزی تاریخی، پیروزی مبارزه مشترکی است که خلق کورد و خلق‌های ترکیه این مبارزه مشترک را با یک مفهوم ملت دموکراتیک توسعه دادند. این مبارزه مشترک خلق کورد ، خلق‌های ترکیه، زنان، نیروهای سوسیالیست و دمکراتیک، اکولوژیست، باورمندان، علوی ها، کارگران و زحمتکشان ، همه کسانی است که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می‌کنند. از سوی دیگر، این نتایج به فراخوانی برای نیروهای دموکراتیک مبارز برای آزادی و دموکراسی تبدیل شده است تا بر مواضع محدود خود غلبه کنند و اتحاد و همبستگی خود را بیش از پیش توسعه دهند.

انتخابات در کوردستان به طور کامل در یک محیط ضد دموکراتیک برگزار شد

 بدون شک همانطور که قبلا اشاره کردیم، انتخابات در فضایی دموکراتیک برگزار نشد. به ویژه در کوردستان در فضایی ضد دمکراتیک اتفاق افتاد. انتخابات در کوردستان کاملا تحت فشار برگزار شد. کوردستان پیش از این ۹ سال است که توسط بازرسان استعمارگر بر اساس قوانین نظامی اداره می‌شود. قیوم تنها یک جنبه از این است. در کوردستان فضای نظامی-فاشیستی کامل حاکم است. انتخابات در این فضا برگزار شد و مردم در فضای فشار، تهدید، شانتاژ و خشونت به انتخابات رفتند. ده‌ها هزار نفر مانند سربازان، پلیس، غیرنظامیان، ماموران و غیره را به کوردستان آوردند و در رای گیری شرکت دادند. این رویه نشان می‌دهد که تفکر و ذهنیت فاشیسم حزب عدالت و توسعه چگونه است و تا چه اندازه در دشمنی خود با کوردها اصرار دارد. تا امروز هیچ نظام فاشیستی به چنین روشی متوسل نشده است. پیروزی تاریخی در کوردستان با وجود همه این فشارها به دست آمد. این به وضوح نشان می‌دهد که نتایج بدست آمده توسط مردم کورد بیش از نتایجی است که در اطلاعیه‌های رسمی نشان داده شده است. حزب فاشیست آک‌پ-م‌ه‌پ که دشمن کوردهاست، در هیچ شهر، شهرک و روستای کوردی جایی ندارد. در کوردستان بخصوص مرکز و مناطق شرنخ، مناطق جولمرگ قرس، بدلیس و چولک تمام مکان‌هایی که با نام آک‌پ-م‌ه‌پ نوشته شده است، مکان‌هایی هستند که غصب شده‌اند. مردم کورد قطعا این وضعیت را نخواهند پذیرفت و با استثمار مخالفت خواهند کرد.

همه باید اراده خلق کورد را ببینند

 جایگاه مردم کوردستان در انتخابات محلی ۳۱ مارس، نقشی که ایفا کردند و موفقیت تاریخی که به دست آوردند باید برای همه به درستی درک شود. دولت فاشیست آک‌پ-م‌ه‌پ با سیاست‌های نژادپرستانه، ملی گرایانه و مذهبی خود بر اساس دشمنی با کوردها، بزرگترین آسیب را به ترکیه وارد کرده است. در طول ۲۲ سال حکومت خود به ویژه در ۹ سال اخیر وضعیتی که ترکیه به آن رسیده است، خلاصه مردم ترکیه را به فقر بزرگی کشانده‌اند. ترکیه به لانه جاسوسان، مافیا، تبهکاران، دزدان و غارتگران تبدیل شده است. مردم کورد و جنبش آزادی کورد سال‌هاست علیه این ذهنیت فاشیستی ضد بشری مبارزه می‌کنند. این مبارزه نتایج تاریخی به ارمغان آورد، همانطور که در انتخابات گذشته مشاهده شد، سیاست‌های اشغالگرانه و سرکوبگر آک‌پ-م‌ه‌پ را نابود کرد و دولت فاشیست ترکیه را شکست داد. در مرحله‌ای که به آن رسیده‌ایم، معتقدیم که معنای مبارزات خلق کورد بهتر درک می‌شود. مسلماً مردم ترکیه و نیروهای سوسیالیست دموکراتیک آنها به بخش مهمی از مبارزه علیه فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ تبدیل شده‌اند. از این پس با حکومت حزب عدالت و توسعه (آک‌پ-م‌ه‌پ) ترکیه دیگر توسط آنها اداره نخواهد شد. دولت آک‌پ-م‌ه‌پ در بحبوحه تلاش‌ها و آمادگی‌های برای تعمیق جنگ علیه کوردها است. این وضعیت ترکیه را بدتر خواهد کرد. روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و سیاستمداران ترکیه باید این را ببینند و نپذیرند. ترکیه نیازی به تعمیق جنگ علیه کوردها ندارد. دموکراتیک شدن ترکیه نیازمند راه حل سیاسی دموکراتیک برای مسئله کوردها است. مردم کوردستان هم در نوروز و هم در انتخابات موضع خود را به وضوح نشان دادند و اعلام کردند که انزوای رهبر آپو باید هرچه سریعتر پایان یابد، آزادی جسمانی رهبر آپو محقق شود و رهبر آپو در راه حل مسئله کورد گنجانده شود. به مسئله کورد رسیدگی شود. همه باید این نگرش و اراده خلق کورد را ببینند.

فراخوان ما به دولت‌های منطقه و نیروهای بین‌المللی این است. هیچ کس از طرحهای آک‌پ-م‌ه‌پ که نسل‌کشی کوردها را عمیقتر می‌کند و باعث جنگ و درگیری بین مردم می‌شود، حمایت نکند. همه باید اراده خلق کورد را ببینند و بر اساس آن عمل کنند.

 ما بار دیگر پیروزی تاریخی مردم باکور کوردستان، مادران کورد، مردم ترکیه و نیروهای دموکراتیک، زنان و جوانان در انتخابات محلی ۳۱ مارس را تبریک می‌گوییم و برای آنها آرزوی پیروزی داریم.»