کنفدرالیسم جوامع کوردستان: اشغالگران با مقاومت گریلا و خیزش خلق طرد می‌شوند

شورای رهبری ک.ج.ک اعلام کرد که هر بخش کوردستان با حملات اشغالگرانه و قتل‌عام روبروست و افزود:"نیروهای قاتل با مقاومت گریلا و خیزش خلق طرد خواهند شد."

شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در مورد حملات اشغالگرانه به مناطق حفاظتی میدیا بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:"حاکمیت فاشیست و قاتل آ.ک.پ/م.ه.پ ١٠ روز است که مناطق حفاظتی میدیا را هدف حملات اشغالگرانه قرار داده است. هدف آنان تسویه جنبش آزادیخواهی خلق کورد و دستیابی به سیاست‌های نابودگری خویش است. نیروهای گریلای ه.پ.گ و یژا ستار در مقابل این حملات فاشیستی به شکلی فدایی و تاریخی مقاومت می‌کنند. از نخستین لحظه آغاز این حملات تاکنون نیروهای گریلا ضربات سنگینی را بر اشغالگران وارد کرده‌اند. [نیروهای گریلا] در مقابل حمله قتل‌عام به جنگ مرگ و زندگی آزاد خلق کورد ادامه می‌دهند. ما به رفقایمان که در کارزار‌های انقلابی شاهین‌های زاگرس و جنگ خابور به شهادت رسیده‌اند ادای احترام می‌کنیم، پیروزی‌های کسب شده را به نیروهای گریلا و فرماندهانی که راه فرمانده عگید و شهیدان را ادامه می‌دهند تبریک می‌گوییم و با اذعان به اینکه مبارزه آنان قطعا به پیروزی می‌رسد به آنان درود می‌فرستیم."

در ادامه آمده است:"نیروهای گریلا برای محافظت از خلق کورد و تمامی کوردستان می‌جنگند."

بیانیه می‌افزاید:"مقاومت نیروهای گریلا فراخوان به خلق کورد و نیروهای سیاسی می‌باشد تا با اتحاد به دفاع از کوردستان برخیزند. زیرا این مقاومت نه تنها متعلق به شمال و جنوب کوردستان بلکه محافظت از تمامی کوردستان است. مقاومت دمکراسی و آزادی خلق‌های خاورمیانه است.

در شرایط جنگ سوم جهانی که در حال حاضر در خاورمیانه جریان دارد، دشمنان کوردها و در رأس آنها دولت فاشیست و قاتل ترک برای جلوگیری از دستیابی ملت کورد به زندگی دمکراتیک و آزاد به تمامی دستاوردها و مواضع مبارزاتی آنان حمله‌ور شده‌اند. در خلال جنگ‌های جهانی همیشه علیه موجودیت برخی از خلق‌ها حملاتی صورت گرفته‌اند. در خلال جنگ جهانی سوم نیز درصدد قتل‌عام و نسل‌کشی خلق کورد هستند. حاکمیت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ با سیاست‌ها و اعمال خود بر نسل‌کشی کوردها پافشاری می‌کند. کوردها نیز در مقابل این حملات امحاگرانه مبارزه مرگ و زندگی را به پیش می‌برند. حملات اشغالگرانه و نابودگرانه‌ نه تنها علیه شمال کوردستان و مناطق حفاظتی میدیا، بلکه حمله به تمامی بخش‌های کوردستان هستند. از اینرو هر فرد کورد موظف است تا با اتحاد از کوردستان دفاع کند.

این مقاومت، مقاومت دفاع از کوردستان است

همچنانکه حمله دولت ترک به مناطق حفاظتی میدیا حمله‌‌ای علیه تمامی ملت کورد است، مقاومت در برابر این حمله نیز مقاومت دفاع از تمامی خلق کورد است. از اینرو این مقاومت لازم است همچون مقاومت برای موجودیت ملی تمامی کوردها دیده شود. اگر چنین نگرشی به حملات و مقاومت وجود نداشته باشد، خلق کورد دچار غفلتی تاریخی خواهد شد. تبعات آن نیز برای هر بخش کوردستان سنگین خواهد بود. بنابراین همچنانکه فرمانده ارتش گریلا رفیقمان مراد کاراییلان خاطرنشان کرده است این مقاومت مقاومت دفاع از تمامی کوردستان است. تمامی نیروهای میهن‌دوست باید با مسئولیت‌پذیری عمل کنند و در این مقاومت جای گیرند.

مبارزه متحد خلق و گریلا از سوی هیچ نیروی جنایتکاری متوقف نخواهد شد

نیروهای گریلا که مایه عظمت خلق کورد می‌باشند مقاومتی بزرگ را از خود نشان می‌دهند. هر گریلا برای خلق کورد و کوردستان زندگی می‌کند و زندگی خود را فدای سرنوشت خلق کورد می‌کند. بدون شک خلق کورد از این فرزندانش که مایه مجد آنان است صیانت به عمل می‌آورد. زیرا نیروهای قاتل با مقاومت گریلا و خیزش خلق طرد خواهند شد. هیچ نیروهای جنایتکاری نمی‌تواند مبارزه متحد خلق و گریلا را متوقف کند. خلقمان به مقاومت خویش با نیروهای گریلا ادامه می‌دهند و قطعا کوردستان آزاد و خاورمیانه دمکراتیک را محقق خواهند کرد.

مقاومت قهرمانانه گریلا که در مناطق حفاظتی میدیا در جریان است نه تنها از سوی خلق کورد، بلکه همزمان از سوی خلق‌های جهان و نیروهای دمکراسی‌خواه با هیجان و علاقه‌ای وافر مورد استقبال قرار گرفته است. هنوز در هفته‌ی نخست به سرچشمه احترام و عشق جامعه بشری مبدل گشته است.

این مقاومت مجدی عظیم را برای جنبش آزادیخواهی و خلق کورد به ارمغان آورده است. به نمایندگی از خلقمان و جنبش آزادیخواهی به تمامی گریلاهایی که این شرف را به ما بخشیده‌اند درود می‌فرستیم و برای آنان آرزومند پیروزی هستیم."