کنفدرالیسم جوامع کوردستان: ماه ژانویه «ماه شهدای زن» است

"زنان در سال ٢٠٢٠ با مبارزات آزادیخواهی که تداوم راه ساراها بود جهان را تکان دادند. در سال ٢٠٢١ نیز با ایدئولوژی آزادی زن که از سوی رهبر آپو طرح شده است مبارزه آزادیخواهی زنان کورد همچون پیشاهنگ مبارزات آزادیخواهی به سطح بالاتری ارتقا می‌یابد."

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک به مناسبت سالروز قتلعام پاریس بیانیه‌ای منتشر کرد.

بیانیه ریاست مشترک ک.ج.ک به این شرح است:

" ما یاد رفقا سارا، روژبین و روناهی را که در ٩ ژانویه ٢٠١٣ به قتل رسیدند با ادای احترام گرامی می‌داریم. پیمانی را که با آنان برای تحقق کوردستان آزاد، ترکیه دمکراتیک و خاورمیانه آزاد بسته‌ایم تجدید می‌کنیم. ما یاد و خاطره رفقا سیوه دمیر، پاکیزه نایر و فاطمه اویار را نیز گرامی می‌داریم که در ماه ژانویه از سوی دولت استعمارگر ترکیه در مرحله مقاومت خودمدیریتی به قتل رسیدند. با شهادت این رفقا ماه ژانویه به «ماه شهدای زن» مبدل شده است. کوردستان آزاد و خودگردان که آرمان آنان بود قطعا محقق می‌شود.

با حمله به رفیق سارا تمامی زنان جهان را گلوله‌باران کردند

قتلی که در مرکز پاریس روی داد از سوی سازمان میت وابسته به طیب اردوغان سازماندهی شده و به اجرا گذاشته است. فردی که دستور حمله را صادر کرده بود شخص نخست‌وزیر وقت یعنی طیب اردوغان می‌باشد. دولت ترکیه به شیوه‌ای آشکار در یکی از كشورهای اتحادیه اروپا به جنایت دست زده است. سه انقلابی کشته شده در پاریس در حال فعالیت سیاسی به شیوه‌ای قانونی بودند. فیدان دوغان (روژبین) در مرکز انفورماسیون کورد در زمان کار به قتل رسید. رفیق روژبین از طریق این مرکز بارها با وزرا، نمایندگان مجلس، سیاستمداران و سازمان‌های جامعه مدنی فرانسه دیدار کرده است. از اینرو دولت فرانسه نسبت به امنیت سه زن انقلابی در پاریس به قتل رسیدند مسئول است. بنابراین دولت فرانسه مجبور است در این رابطه دولت ترکیه را به محاکمه بکشد. اگر دولت فرانسه مدعی است که دولتی حقوقی است، مجبور است چنین گامی بردارد. زیرا حکومت فرانسه و سیستم دادگستری آن و همچنین افکار عمومی فرانسه نیک می‌دانند که این قتلعام با دستور حکومت جمهوری ترکیه انجام شده است. تا زمانی که این محکمه برپا نشود و حقایق آشکار نگردند ملت کورد از حکومت فرانسه دست نخواهند شست.

رفیق ساکینه جانسز (سارا) که در پاریس به قتل رسید یکی از بنیانگذاران پ.ک.ک بود. برای اینکه پ.ک.ک به حزب زنان مبدل شود نقش بزرگی را به انجام رساند. از اینرو رهبر خلق کورد می‌گوید؛'گلوله‌ای که به ساکینه شلیک شد به من شلیک شده است'، با هدف قرار دادن رفیق سارا تمامی زنان جهان را گلوله‌باران کرده‌اند. زیرا رفیق سارا نه تنها یک پیشاهنگ جنبش آزادیخواهی زنان بلکه همزمان از پیشاهنگان زنان جهان بود. از اینرو حکومت فرانسه مسئول است که از عاملان و آمران این جنایت حسابخواهی کند. اگر نه تمامی زنان جهان و بویژه زنان پاریس برای همیشه حکومت فرانسه را برای همیشه به محاکمه می‌کشند.

مرگ عامل قتل که عضو میت بود گمان‌آلود است. یا استخبارات فرانسه و یا میت در مرگ وی دست دارند. بسیار ساده‌لوحانه است که بگوییم به شیوه‌ای طبیعی مرد. ترکیه و فرانسه به دلیل قتل سه زن انقلابی کورد رو در روی هم قرار گرفتند. شاید فرانسه فاقد چنان اراده‌ای بود که در این راستا گامی بردارد، از اینرو قتل این فرد قاتل را نادیده گرفت. به همین دلیل وارونه کردن این قتلعام حکومت فرانسه را به شریک جرم مبدل می‌کند. تا زمانی که این قتلعام روشن نشود، تا زمانی که دولت ترکیه به سبب این قتلعام به محکمه کشیده نشود دولت فرانسه برای ابد محکوم خواهد بود.

حسابخواهی از قتلعام پاریس که ٣ زن انقلابی در آن به قتل رسیدند با قدرتمندتر کردن مبارزه آزادی زن در کوردستان، ترکیه، اروپا و سراسر جهان میسر می‌شود. با الهام از روحیه آزادیخواهی سارا، روژبین و روناهی انقلاب آزادیخواهی زنان به پیش گام برمی‌دارد و از کهنه‌پرستانی که حاکمیت مرد را مبنا قرار می‌دهند حسابخواهی می‌كند. به حاکمیت‌های فاشیستی و کهنه‌پرست همچون دولت ترکیه پایان می‌دهد. از اینرو باید روز ٩ ژانویه به روز ارتقای مبارزه آزادیخواهی در سراسر جهان مبدل گردد. نه تنها زنان کورد، بلکه تمامی زنان در پاریس، در فرانسه، در اروپا و در تمامی جهان لازم است با مسئولیت‌پذیری عمل کنند. لازم است هر سالروز ٩ ژانویه، قیامی بر مبنای آزادی زنان در پاریس برپا شود.

اگر چه سارا را به قتل رسانده باشند اما روح آزادیخواهی وی در روح قیام زنان سراسر جهان حلول یافته است. روح آزادیخواهی سارا، روح زنان معاصری است که جامعه نئولتیک را آفرید‌ه‌اند. همچنانکه که نقش زن در روند اجتماعی شدن انسان تعیین کننده بوده است، امروز نیز زنان با مطالبات و روحیه آزادیخواهی ساراها بشریت را به مدرنیته دمکراتیک مدافع ارزش‌های اجتماعی رهنمون می‌سازد.

زنان در سال ٢٠٢٠ با مبارزات آزادیخواهی که تداوم راه ساراها بود جهان را تکان دادند. در سال ٢٠٢١ نیز با ایدئولوژی آزادی زن که از سوی رهبر آپو طرح شده است مبارزه آزادیخواهی زنان کورد همچون پیشاهنگ مبارزات آزادیخواهی به سطح بالاتری ارتقا می‌یابد. زنان جهان در سال ٢٠٢١ با پیشاهنگی زنان کورد مبارزه خود را علیه کهنه‌پرستی حاکمیت مردسالار، فاشیسم، سیستم استعمارگر دولت‌پرست و حاکمیت‌خواه نیرومندتر به پیش می‌برند. زنان با روح آزادیخواهی و با عزم خود بشریت را به زندگی آزاد و دمکراتیک رهنمون می‌کنند. سال ٢٠٢١ بر مبنای خط مشی آزادیخواهی زن به سال آزادی و دمکراسی برای تمامی جامعه بشری مبدل می‌گردد."