کنفدرالیسم جوامع کوردستان: نوروز روز شعله‌ور کردن آتش مبارزه علیه ستمگران است

ریاست مشترک شورای اجرایی ک.ج.ک به مناسبت فرارسیدن عید نوروز بیانیه‌ای منتشر کرد و می‌گوید:"فدائیان خلق کورد، همچون کاوه آهنگر که کوشک ضحاک ستمگر را به آتش کشید، امروز نیز آتش نوروز را برپا داشته‌اند."

ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به مناسبت عید نوروز در بیانیه‌ای ضمن شادباش این عید عموم ملت کورد را به حضور فعال در مبارزات آزادیخواهی فراخوانده است. در بیانیه آمده است:

"خلق کوردستان و خلق‌های خاورمیانه به استقبال نوروز تازه‌ای می‌روند. با گرامیداشت یاد مظلوم دوغان، رخشان دمیرل، بریوان و روناهی که به عید نوروز معنی بخشیده‌ و تا به امروز آنرا زنده‌ نگاه داشته‌اند به تمامی شهیدان نوروز ادای احترام می‌کنیم. ما نوروز را به رهبر آپو شادباش می‌گوییم که خلق کورد را به خلق نوروز مبدل نموده و تمامی ارزش‌های ملی، اجتماعی و فرهنگی نوروز را زنده کرد. ما عید نوروز را به خلق قیام‌گر و خلق نوروزی کورد، به گریلاهای که در کوهستان‌ها و دشت‌ها در حال جنگ هستند، به تمامی مبازه آزادی در زندان‌ها شادباش می‌گوییم. ما اذعان داریم که نوروز ٢٠٢١ با کارزار «روزِ آزادی فرارسیده است» عجین می‌گردد، پایه‌های حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ را فرومی‌پاشد و در آزادی ملت کورد و رهبر آپو نقش بزرگی را ایفا می‌کند، بر این اساس آحاد خلق کورد را فرامی‌خوانیم که بسوی میدان‌های برپایی جشن نوروز سرازیر شوند." ک.ج.ک می‌افزاید:"در روزهای اخیر گزارش‌های منفی از وضعیت سلامتی رهبر آپو شنیده شدند. از این لحاظ باید نوروز ٢٠٢١ به نوروز در هم شکستن حصر و آزادی رهبر آپو و موفقیت کارزار «زمان آزادی فرارسیده است» مبدل گردد. این نوروز باید به جشنی مبدل شود که پایبندی به رهبر آپو در بالاترین سطح خود را نشان دهد و به چنان نوروزی بدل گردد که هیچ کسی جسارت رفتار غلط با رهبر آپو را در خود نبیند.

'مبارزه مشترک خلق‌ها امروز بیشتر نیاز است'

امروز در کوردستان و خاورمیانه وضعیتی کاملا مشابه ٢۶٣٣ سال پیش جریان دارد. حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ نه تنها بر خلق کورد ظلم روا می‌دارد بلکه سیاستی را در پیش گرفته است که آینده تمامی خلق‌های خاورمیانه را سیاه می‌کند. راه‌ها و روشهایی را بدتر از ضحاک ستمگر بر خلق‌ها به مرحله اجرا گذاشته است. دقیقا همچون ٢۶٣٣ سال پیش، امروز نیز به همان خلق‌ها نیاز است تا با پیشاهنگی کاوه بپاخیزند. سال ٢٠٢١ باید همچون ٢۶٣٣ سال پیش به سال قیام و فروپاشی حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ، ضحاکان امروز بدل گردد. عید نوروز ٢٠٢١ در هر منطقه‌ای باید با این هدف گرامی داشته شود.

نوروز هم روز دفاع و نیرومندتر کردن موجودیت خلق کورد و ارزش‌های ملی است و هم بر مبنای استحکام خواهری و برادری میان خلق‌ها روز شعله‌ور کردن مبارزه علیه ظالمان است. در روزهای پیش رو خلق بیش از همیشه نیازمند همبستگی خلق برای ارتقای مبارزه هستیم. خلق کورد بر بنیان ایجاد اتحاد با خلق‌های دیگر با هدف مبارزه علیه ستمگران هم از موجودیت ملی خود صیانت به عمل می‌آورد و هم خلق‌های خاورمیانه را آزاد می‌نماید. زیرا امروز مبارزه علیه حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ هم مبازه برای تحقق موجودیت ملی و هم مبارزه آزادی خلق‌ها خاورمیانه می‌باشد.

خلق کورد ٣٠ سال است که با قیام‌های نوروزی خود به نیروی پیشاهنگ آزادیخواهی تمامی خلق‌های خاورمیانه بدل شده است، و بویژه مبارزه آزادیخواهی زنان کورد ارزش‌های زیبنده‌ای را به ارزش‌های هزاران ساله نوروز افزوده‌اند، خلق کورد همچون خلق نوروز به خورشیدی مبدل گشته که توجه انسانیت را به سوی جلب نموده است.

'هر میدان نوروزی باید به میدان شعله‌ور کردن مبارزه آزادی و دمکراسی مبدل گردد'

٨ مارس زنان کورد نشان دادند که فعالترین نیروهی مبارزه آزادیخواهی زنان جهان هستند، این نیز نشان می‌دهد که نوروز ٢٠٢١ با روح آزادی زن به شیوه‌ای نیرومند گرامی داشته می‌شود، نشان داده است که پایان استعمارگران قاتل و تمامی ستمگران نزدیک است. زنان و جوانان کورد باید اشتیاق آزادی و روحیه مبارزاتی خود را از ٨ مارس به نوروز گره زنند و هر میدان نوروز را به میدان شعله‌ور کردن مبارزه آزادی و دمکراسی مبدل گردانند.

گرامیداشت عید نوروز در ده‌ها سال گذشته تجارب و آرمان‌های شهیدانی که در این قیام‌ها به شهادت رسیده‌اند، نوروز را به عیدی مبدل کرده‌اند که خلق کورد آنرا با مبارزه آزادی و دمکراسی خود در بالاترین سطح گرامی بدارد. نیروی زندگی آزادانه و دمکراتیک عجین گشته در نوروز دارای چنان نیرویی است که می‌تواند هرگونه ظلمی را در هم بشکند. از اینرو ظالمان و نیروهای قاتل از نوروز هراس دارند. باید هر کسی در نوروز ٢٠٢١ با این روحیه در هر منطقه به میدان‌ها وارد شود و آنچه را که مایه ترس ستمگران است بر سرشان آورد.

فدائیان خلق کورد، همچون کاوه آهنگر که کوشک ضحاک ستمگر را به آتش کشید، امروز نیز آتش نوروز را برپا داشته‌اند. آتشی که کاوه‌های معاصر در گاره برپا کرده‌اند، در دشت‌ها، کوه‌ها، روستاها، محلات و در هر نقطه‌ای باید شعله‌ور گردد و سال ٢٠٢١ را به سال آزادی مبدل گرداند.

زمان آن فرارسیده است که با رهبری آزادی و میهن آزاد زندگی کنیم."