کنگره ملی کوردستان از حقوق کوردهای فیلی حمایت می‌کند

کمیته‌ی کوردهای فیلی کنگره‌ی ملی کوردستان به مناسبت ۴۱مین سالگرد قتل‌عام و کوچ اجباری کوردهای فیلی بیانیه‌ای منتشر کرد.

کمیته‌ی کوردهای فیلی در کنگره‌ی ملی کوردستان ک.ن.ک به مناسبت ۴۱مین سالگرد کوچ اجباری و همچنین قتل‌عام کورد‌های فیلی اعلام کرد، ۴۱سال پیش رژیم نابود شده‌ی بعث عراق بیشتر از ۶۰۰ هزار کورد فیلی را به اجبار به ایران کوچاند و بیشتر از ۲۰ هزار جوان فیلی را به زندان انداخته و آنها را مفقودالاثر کرد.

همچنین اعلام کرد، کورد‌های فیلی به دلیل موقعیت جغرافیایی و همچنین حضور مداوم آنها در مبارزات آزادیخواهی کوردستان به طور مداوم مورد هجوم رژیم‌های عراق، یکی پس از دیگری قرار گرفته‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است، علی رغم آن که ۱۸ سال است رژیم بعث عراق سقوط کرده است، اما تاکنون کوردهای فیلی به حقوق خود دست نیافته و در مناطق خود هنوز تحت تهدید قرار دارند.

کمیته‌ی کوردهای فیلی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک.ن.ک) از حکومت اقلیم کوردستان و همه‌ی طیف‌های کوردستانی و احزاب و سازمان‌ها درخواست کرده است تا از کوردهای فیلی پشتیبانی کنند.

متن بیانیه‌ی ک.ن.ک به شرح زیر می‌باشد:

به یاد ۴۱مین سالگرد قتلعام و کوچ اجباری کوردهای فیلی

۴۱ سال پیش در پروژه‌ای وحشیانه توسط رژیم بعث عراق، بیشتر از ۶۰۰ هزار شهروند کورد فیلی بیگناه و با اجبار، هویت و شناسنامه‌ی عراقی از آنها گرفته شده و از خاک و زادگاه خود بیرون شدند و آنها را به مرزهای ایران راندند. سپس اموال وخانه‌های آنها را تصاحب کرده و بیشتر از ۲۰ هزار جوان کورد فیلی را دستگیر نموده و زندانی کردند.  همگی این جوانان مفقود شده و تا به امروز از سرنوشت آنها هیچ خبری به دست نیامده است.

قتل‌عام کورد‌های فیلی برای ملت کوردستان مانند زخمی ملی و التیام نیافته است. کوردهای فیلی به عنوان بخش اصیلی از ملت کورد همیشه در مبارزات و جنبش‌های ملی و میهنی خلق ما جای داشته و نقش بسزایی داشته‌اند و به همین دلیل فرزندان آنها قربانی شده‌اند. به دلیل اهمیت موقعیت جغرافیایی آن‌ها که در عراق و در طول مرزهای ساخته شده میان ایران و عراق قرار می‌گیرد و همچنین به دلیل نقش موثر و مهم آن‌ها در مبارزات ملی و چون هرگز زندگی زیر دستی و بردگی را نپذیرفته‌اند و تسلیم نشده‌اند و همیشه برای آزادی کوردستان و به دست آوردن حقوق ملی خود راه مبارزه را انتخاب کرده‌اند، به طور مداوم در طول تاریخ مورد قتل‌عام رژیم‌های عراق یکی پس از دیگری قرار گرفته‌اند.

امروز با گذشت ۱۸ سال از سقوط رژیم بعث عراق هنوز حقوق از دست رفته‌ی کورد‌های فیلی به دست نیامده است و مردمی که متضرر شده‌اند تحت قوانین ناعادلانه زندگی می‌کنند و زخم‌های روحی آنها هنوز التیام نیافته است.

اکنون نیز کورد‌های فیلی در مناطقی که در آنها زندگی می‌کنند، تحت تندروی قرار داشته و همیشه با مشکلاتی مواجه هستند و زندگی آنها در خطر می‌باشد.

ما به عنوان کنگره‌ی ملی کوردستان این فاجعه و فرمانی که علیه خلق ما انجام شد را یادآوری می‌نماییم  و یاد قربانیان آنها را ارج می‌نهیم و خواستار تحقق حقوق آنها توسط حکومت عراق و اقلیم کوردستان و  همه‌ی سازمان‌های بین‌المللی هستیم.

همچنین از حکومت اقلیم کوردستان و همه‌ی احزاب و نیروها و سازمانهای کوردستانی می‌خواهیم که از کوردهای فیلی و پرونده‌ی آن ها پشتیبانی کرده و از آنها دفاع نمایند.

تحقق حقوق ضایع شده‌ی کورد‌های فیلی ابتدا به اتحاد داخلی خود کورد‌های فیلی نیاز دارد و همچنین باید نیروها و طیف‌های کورد در داخل حکومت فدرال عراق این مسئله را به عنوان مسئله‌ی خود بدانند و قلمداد کنند.

سلام و درود به روح پاک همه‌ی قربانیان قتل عام کوردهای فیلی و همه‌ی جانباختگان کورد و کوردستان".