کودار: سازماندهی، مشارکت همبسته و عدم تعویض و پا پس کشیدن از مطالبات زنان و خلق‌‌ها تنها راه رهاییست

در بیانیه کودار آمده است: در این مرحله از مبارزاتمان با سرمشق و مبنا قرار دادن ایدئولوژی رهائی زنان، در راه احیای جامعه‌ائی دمکراتیک و اکولوژیک، به ارتقای مبارزاتمان می‌پردازیم. این مهم لازمه‌ی صیانت از تمامی ارزش‌های جامعه‌ی اخلاقی – سیاسی‌ست.

جامعه آزاد و دمکراتیک شرق کوردستان (کودار) روز ٨ مارس، با صدور بیانیه‌ای روز جهانی زنان زحمت‌کش را به تممای زنان جهان، خصوصا زنان ساکن در ایران و شرق کوردستان تبریک گفته است.

متن بیانیه کودار به این شرح است:

"در گرامیداشت سالروز ٨ مارس به تمامی پیشاهنگان مبارزات آزادیخواهانه‌ی زنان دنیا که در راه آفرینش حیاتی آزاد و برابر جانشان را فدا کردند درود می‌فرستیم. با عزت و اعتقاد به لزوم ارتقا و تداوم خط‌مشی مبارزاتی‌ آنان در چنین مرحله‌ی حساس و تعیین کننده از تاریخ حیات اجتماعی انسانیت، ما نیز به عنوان جامعه‌ی آزاد و دمکراتیک شرق کوردستان این روز را به تمامی زنان دنیا، به ویژه زنان ایران و شرق کوردستان تبریک می‌گوئیم.

رژیم جنسیت‌گرای ایران با اعمال سیاست‌های سرکوب و نابودگرانه‌ از طریق به کارگیری دین و شریعت، همچنین با دادن امتیازات و فرصت‌های پیش‌پا افتاده به آنان به صورتی نظام‌مند درصدد به حاشیه راندن، حذف، ایجاد خلل وانحراف در مطالبات سیاسی و دمکراتیک زنان برآمد. این در حالی بود که زنان از تمامی اقشار، ملل و اصناف طی سال گذشته در ایران همانند دیگر هم‌جنسان‌شان از سراسر دنیا در برابر چنین سیاست‌‌ها و اعمالی هوشیار بوده و به مقاومت پرداختند. تمامی عرصه‌ها از زندان‌‌ها گرفته تا خیابان‌‌ها به میادین اعتراض، مقاومت و مبارزات زنان  در سراسر ایران مبدل گشتند. این میادین همه شاهد و گواه حضور جسارت‌بخش زنان بوده و زنان با ایستار مقاومت‌گر و بازخواست‌گرانه‌شان در مقابله با بنیان نظام حاکم بر ایران، به خلق‌های ستمدیده نوید و رهنمون جامعه‌ائی انقلابی را بخشیدند. زنان کورد با تکیه به پیش‌‌زمینه‌ی مبارزاتی بیش از ۴٠ ساله‌ی جنبش آزادیخواهی خود بر مبنای ایدئولوژی رهائی زنان، بدیل‌های گرانبها و یگانه‌ائی از جمله شهید زیلان پَپوله، برچم، شیرین، کاوندا، جهان و ده‌ها پیشاهنگ دیگر را به انقلاب آزادی خلق‌ها اهدا کردند. آن‌ها توانستند تاثیری الهام‌بخش در شیوه‌ی مبارزات و تحول جامعه بر دیگر زنان در ایران ایجاد نمایند.      

 ما نیز در این مرحله از مبارزاتمان با سرمشق و مبنا قرار دادن ایدئولوژی رهائی زنان، در راه احیای جامعه‌ائی دمکراتیک و اکولوژیک، به ارتقای مبارزاتمان می‌پردازیم. این مهم لازمه‌ی صیانت از تمامی ارزش‌های جامعه‌ی اخلاقی – سیاسی‌ست. این ارزش‌ها طی سال گذشته توسط رژیم نابودگر ایران در نمود زنان، آماج حملات شدید ایدئولوژیک قرار گرفته و نه تنها جسم و جنسیت‌شان بلکه تمامی هویت‌ تاریخی، سیاسی، اجتماعی‌ آن را با تهدید نابودی و نسل‌کشی رو در رو گردانید. این وضعیت جامعه را به سیر قهقرائی جانکاه کشانده و نقاب از چهره‌ی زشت چنین نا-زندگی‌ای افتاده و این بر همگان عیان گشته که مردان نیز بخش بزرگی از قربانیان و مغدوران ذهنیت جنسیت‌گرائی مردسالارانه هستند. وجدان و اخلاق جامعه بایستی بیش از این به انتقال سنگینی هزینه‌ی این نظام و ساختار ضد انسانی‌اش بر کودکان که تمامی زندگی و آینده‌ی جامعه در افق دیدگان آن‌ها نهفته است اجازه ندهند که به تباهی کشیده شود.

نظام جنسیت‌گرای حاکم بر ایران، از هر راهکاری، زندان، اعدام، ترور و حتی ویروس کرونا برای ترسان، سرکوب، انزوا و منفردسازی جامعه، بویژه زنان، به عنوان ابزاری در راه دست‌یابی به اهداف غیر انسانی‌اش استفاده نمود. تمامی عرصه‌های حیات را از سیاست تا اقتصاد را ملیتاریزه کرده و در انحصار نیروهای سرکوبگر جامعه در آورد. تنها راه رهائی از چنینی وضعیت اختناق و محاصره‌ائی، سازماندهی، مشارکت همبسته و عدم تعویض و پا پس کشیدن از مطالبات به حقی‌ست که زنان و خلق‌‌ها در مقابله با بیش از ۴۴ سال کارنامه‌ی فریب و نسل‌کشی رژیم، به دنبال آن‌ها هستند، می‌باشد. 

ما در یابود این روز گرامی، باری دیگر حمایت خود را کارزار جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان تحت شعار «در مقابله با اعدام و کشتار زنان، اصرار بر حیات و زن آزاد» را اعلان نموده و سوگند ارتقای مبارزاتمان، در این راه که به سازماندهی جامعه‌ی آزاد و دمکراتیکی که از دفاع ذاتی خویش برخوردار است، را ادا می‌نمائیم.

زنده باد مبارزات آزادیخواهی زنان

ژن، ژیان، آزادی

جامعه‌ی آزاد و دمکراتیک شرق کوردستان

٧ مارس ٢٠٢١/ ١٧ اسفند ١٣٩٩"