کودک‌کشی ترکیه در عفرین اشغالی

سربازان دولت غاصب ترکیه یک کودک ١۶ ساله را در عفرین اشغالی به قتل رساندند.

بنابر گزارش خبرگزاری هاوارنیوز سربازان رژیم اشغالگر ترکیه، «حسن جمعه الحمدی» (١۶ ساله) را در خط مرزی عفرین به قتل رساندند.

به گفته منابع آگاه محلی گروهی از شهروندان عفرین که قصد ورود به خاک ترکیه از مرز عفرین را داشتند توسط سربازان رژیم ترکیه گلوله‌باران شدند.

هنوز از سرنوشت شهروندان دیگر خبری در دست نیست.