لطیف فاتح فرج: ناتو سیستمی فاشیستی است

لطیف فاتح فرج نویسنده و ناظر سیاسی می‌گوید، در اقلیم کوردستان شهروندان به دلیل نبود آزادی بیان دستگیر می‌شوند.

لطیف فاتح فرج، نویسنده و روزنامه‌نگار و روشنفکر شهر کرکوک در مورد موج مهاجرت دسته جمعی شهروندان باشور کوردستان، حملات شیمیایی رژیم ترک به باشور کوردستان و بدی وضعیت کوردها در عرصه‌ی سیاسی کرکوک با خبرگزاری فرات صحبت کرد.

شهروندان به دلیل نبود آزادی بیان دستگیر می‌شوند

در رابطه با علل ادامه یافتن موج مهاجرت شهروندان باشور کوردستان لطیفا فاتح فرج گفت:"علل زیادی برای آن وجود دارد تا مردم اقلیم کوردستان ناچار به ترک زادگاه و میهن خود شوند. علل اصلی آن نیز عبارتند از: ظلم و ستم و نبود عدالت و آزادی. همچنین شهروندان به دلیل نداشتن آزادی بیان دستگیر شده و تحقیر می‌شوند. همچنین نبودن کار و نامساعد بودن وضعیت معیشت و زندگی مردم باشور سبب شده است تا در میان مردم ناامیدی ایجاد شود."

در باشور کوردستان حکومتی حزبی وجود دارد

وی همچنین در رابطه با آینده باشور کوردستان و بهتر شدن وضعیت شهروندان گفت:"از ابتدای دهه ۹۰ به جای ایجاد یک حکومت برآمده از مردم، حکومت حزبی بوجود آمد. همین امر شهروندان را ناامید کرده است و آنها به آینده‌ای بهتر امیدوار نیستند. به دلیل نبود عدالت، شکاف طبقاتی و بیکاری گسترده به وجود آمده است. جوانان توانا در این سرزمین آینده‌ای ندارند. به همین دلیل از هر فرصتی استفاده کرده و به صورت دسته‌جمعی میهن را ترک می‌کنند. به ویژه در سال ۲۰۱۵ و اخیراً نیز علیرغم نبود راه اما به ناچار به سمت کشور بلاروس می‌روند. سیستمی وجود ندارد تا بر اساس این سیستم بتوانند آینده‌ی خود را بهتر کنند. به همین دلیل مردم ناچار می‌شوند میهن خود را  ترک کنند."

ناتو سیستمی فاشیستی است

وی همچنین در رابطه با استفاده از سلاح شیمیایی توسط دولت ترکیه علیه کوردها در حمله به باشور کوردستان گفت:"ترکیه حکومتی ستمکار است و موجودیت، ملیت، زبان و فرهنگ کوردها را نمی‌پذیرد و آن را انکار می‌کند. همچنین وجود تفاوت میان مردم ترکیه را نمی‌پذیرد. سکوت و اقدامات غیر اخلاقی ناتو نیز در بمباران شیمیایی مناطق مرزی توسط ترکیه نقش دارد. ناتو به جای آن که سیستمی باشد برای ایجاد توافق سیاسی میان کشورها تا اخلاق دمکراتیک در آنها به وجود آید، اما برعکس ناتو دستگاهی است برای گسترش فاشیسم، نظامی‌گری و کشتن مردم بی‌گناه."

کرکوک تاوان اختلافات سیاسی احزاب را می‌دهد

در رابطه با وضعیت و جایگاه کوردها در عرصه‌ی سیاسی کرکوک و قربانی شدن مردم به دلیل اختلافات سیاسی طیف‌های مختلف لطیف فاتح اعلام کرد:"وجود برنامه و پروژه و سخنان مشترک برای کردها در کرکوک بسیار مهم است، اما متاسفانه نیروهای سیاسی کورد این یک صدایی را ندارند. هر شهروند این شهر می‌داند که چه کاری باید انجام شود تا به نفع مردم و شهر باشد، اما متاسفانه به دلیل اختلافات سیاسی میان احزاب کورد در کرکوک اتحاد و یک صدایی در میان کوردها به وجود نمی‌آید."