مدحت سنجار: تصمیم به ادامه ائتلاف کوردستانی برای انتخابات

مدحت سنجار ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در آمد، با احزاب کوردی که برای انتخابات ائتلافی را ایجاد کرده‌اند، نشستی را برگزار کرد. در این نشست تصمیم گرفته شد ائتلاف کوردستانی همچنان ادامه یابد.

مدحت سنجار ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقهها در آمد و مارال دانش بشتاش، امام تاشچیر، علی اونلو، نصرالدین ماچین و نجات ایپک یوز از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها با برگزاری نشستی در هتل نیو گاردن، در ناحیه ینی‌شهیر آمد، با نمایندگان احزاب کوردی در شمال کوردستان نشستی را برگزار کردند. بردان اُزتُرک ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، صالحه آیدنیز و کسکین بایندر از روسای مشترک حزب مناطق دمکراتیک و نمایندگان جامعه کوردی دمکرات‌های انقلابی د.د.ک.د، حزب انسان و آزادی؛ حزب کمونیست کوردستان، پلتفرم کوردهای دمکرات-باکور، حزب دمکرات کوردستان ترکیه و حزب آزادی در این نشست حضور داشتند. نمایندگان احزاب در این نشست در رابطه با اتحاد کوردی و ائتلاف انتخاباتی نظریات و دیدگاههای خود را با یکدیگر در میان گذاشتند.

بعد از اخذ تصمیمات لازم، کنفرانس خبری داخلی نیز برگزار شد. بعد از برگزاری نشست خبری، ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، مدحت سنجار و نمایندگان احزاب کوردی با رسانه‌ها به گفتگو پرداختند. مدحت سنجار در نشست خود با احزاب کوردی اعلام نمود که آنها با احزاب موتلف کوردستانی پلتفرمی را ایجاد کرده و این ائتلاف کوردستانی همچنان ادامه می‌یابد.