مردم مخمور علیه انزوای امرالی راهپیمایی کردند

مردم مخمور علیه انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان راهپیمایی کردند و از راهپیمایی گملیک حمایت نمودند.

هزاران نفر از ساکنان اردوگاه پناه‌جویان شهید روستم جودی (مخمور) در اعتراض به انزوای شدید تحمیل شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان راهپیمایی کردند.

راهپیمایی با حضور دانش آموزان و هزاران تن از مقابل سازمان خانواده‌های شهدا آغاز شد. در این راهپیمایی پرچم‌های کنفدرالیسم جوامع کوردستان و عکس‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان حمل شد. همچنین شعارهای «زنده باد رهبر آپو»، «بدون رهبری زندگی ممکن نیست» و «زنده باد مقاومت امرالی» سر داده شد.

راهپیمایی تا جلوی دفتر سازمان ملل در کمپ ادامه یافت. راهپیمایان ابتدا به احترام همه‌ی شهدا یک دقیقه سکوت کردند. سپس احمد شهباز به نمایندگی از مجلس دموکراتیک خلق مخمور بیانیه‌ای ایراد کرد.

احمد شهباز در ابتدای سخنان خود انزوای رهبر آپو را به شدت محکوم کرد و گفت: «ما انزوای رهبر آپو را محکوم می‌کنیم. رهبر ما ۳۲ ماه است که در انزوای شدیدی به سر می‌برد. ما به عنوان مردم مخمور همواره خواستار آزادی جسمانی رهبر آپو هستیم. ما در جریان فعالیت‌هایی برای شکستن این انزوا هستیم. رهبر آپو توسط نیروهای هژمونیک اسیر شده است. این تنها دولت ترکیه نیست که این اقدام را انجام می‌دهد. رهبر آپو می‌خواهد جامعه آزاد زندگی کند، ادیان و مذاهب آزاد باشند و جامعه از فرهنگ و حقیقت خود صیانت کند. اما این نیروهای اشغالگر، این‌ها را نمی‌پذیرند و انزوای رهبر آپو را بیش از پیش افزایش می‌دهند.

احمد شهباز از همه کوردها خواست در برابر انزوا بایستند و گفت: «ما از راهپیمایی به سمت گملیک استقبال کرده و حمایت خود را اعلام می‌کنیم. خلق کورد باید در مقابل این اقدامات کثیف انجام شده علیه رهبر آپو، بایستند. موفقیت از آن ما خواهد بود و ما برای راهپیمایی گملیک آرزوی موفقیت داریم.

پس از ایراد بیانیه، شعارهای  «زنده باد رهبر آپو» ، «بدون رهبری زندگی ممکن نیست» و  «زنده باد مقاومت امرالی» سر داده شد.