مواضع مقاومت 16 بار در یک روز بمباران شد

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی ه.پ.گ گزارش داد که دولت اشغالگر ترکیه 16 بار مواضع مقاومت گریلاها را بمباران کرد.

ه.پ.گ با بیانیه‌ای مکتوب، جزئیات زیر را در رابطه با حملاتی که در 18 مارس رخ داد، ارائه کرد:

حملات ارتش اشغالگر ترکیه با سلاح‌های ممنوعه؛

در 18 مارس، مواضع مقاومت ما در چمچو یک بار با سلاح‌های ممنوعه بمباران شد.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه

در 27 اسفند مواضع مقاومت ما در چمچو و سیدا 15 بار با توپ، تانک و سلاح‌های سنگین بمباران شد.