نماینده وان در مجلس: هدف از حملات پایان دادن به فعالیت‌‌های حزب دمکراتیک خلق‌هاست

معزز اورهان نماینده وان حزب دمکراتیک خلق‌ها در مجلس هدف از حملات بی‌وقفه رژیم برای پاکسازی ه.د.پ را که از ١ هزار و ۶٠٠ روز پیش آغاز شده است پایان دادن به فعالیت‌های این حزب عنوان کرد. اورهان تأکید کرد که رژیم ترک نمی‌تواند به آمالش دست یابد

برپایه گزارش هفتگی کمیسیون حقوق بشر حزب دمکراتیک خلق‌ها از سال ٢٠١۵ بدین سو در عملیات پاکسازی سیاسی رژیم ترکیه علیه اعضا، هواداران و دوستان این حزب ١۴ هزار و ۵٣٠ نفر دستگیر شده‌اند و ۶ هزار نفر از این تعداد بازداشت و در زندان بسر می‌برند. وان یکی از شهرهای کوردستان است که حملات بی‌وقفه رژیم علیه شهروندان کورد ادامه یافته است.

معزز اورهان در گفتگو با خبرگزاری فرات گفت که هدف اصلی حملات رژیم پایان دادن به فعالیت‌های ه.د.پ است. به گفته اورهان:"هر روز گردانندگان حزب و اعضای حزبمان دستگیر می‌شوند. به ما حمله‌ور می‌شوند و هدف متوقف کردن حزبمان است. به دلیل افلاس حکومت در عرصه سیاسی هیچ پاسخی هم برای ارائه به خلق ندارند.

سیاست آنان با بن‌بست مواجه شده است، بحران‌ اقتصادی هر روز عمیق‌تر می‌شود، آ.ک.پ در شرایط پاندمی به سلامت مردم توجهی نکرد و از این بیماری برای رانت‌خواری بهره گرفت و در باتلاق فرو رفت. امروز هیچ پاسخی ندارند که به مردم دهند."

اورهان با اشاره به حملات بی‌وقفه رژیم فاشیست ترکیه به حزب دمکراتیک خلق‌ها گفت:"تنها چیزی که در دستشان مانده است حمله مداوم به ه.د.پ است. با گفتن «ترورییست» نژادپرستان ترک را می‌شورانند. دلیل حمله به ه.د.پ همین است. به ساختمان‌ها و مراکز ه.د.پ حمله‌ور می‌شوند. هدف آنان توقف فعالیت‌های سیاسی ه.د.پ است. می‌گفتند که 'به شما پایان می‌دهیم' و تا نابودی خود به حملاتشان ادامه خواهند داد.

یکی از دلایل تداوم وضعیت اضطراری در وان ترس از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی ماست. یک سال است که کرونا را بهانه‌ای برای منع فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی قرار داده‌اند. این مورد به تمامی نشان می‌دهد که تا حدی از حزبمان در هراس هستند و چگونه حملات خود را به پیش می‌برند.

مردم وان همیشه در مقابل حملات آنان ایستادگی کرده است. این سیاست‌ها امروز از سوی گماشتگان رژیم مدیریت می‌شوند. حتی والی هم به این رویه اعتراف کرد. وزیر مدعی شده که در وان وضعیت جداگانه‌ای حاکم است. باید این مورد را مد نظر قرار داد. اما با این همه به پیروزی دست نیافتند. هر روز گردانندگان و اعضای حزبمان را بازداشت و زندانی می‌کنند. تمامی این حملات یک هدف دارند و آن هم پایان دادن به فعالیت‌های حزبمان است. به سبب این سیاست شکست‌خورده نیز پاسخی قانع کننده برای مردم ندارند."