نیروهای مدافع خلق هویت ۴ گریلای شهید عرصه بوتان را منتشر کرد

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای اسامی چهار گریلای خود را که بمباران‌های رژیم غاصب ترک در ماه آگوست در شرنخ به درجه شهادت رسیده بودند منتشر کرد.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت چهار گریلای شهید را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"روز ٣٠ آگوست ٢٠٢١/ ٨ شهریور ١۴٠٠ در منطقه ألک استان شرنخ، در پی گزارش مزدوران محلی این منطقه بمباران شد و در نتیجه این بمباران چهار رفیقمان به شهادت رسیدند.

رفقا نودا، بْنفش، شیار و زنار که سال‌ها علیه دولت استعمارگر ترک مبارزه نموده و در به ثمر رسیدن انقلاب کوردستان رنج بزرگی را متحمل شده بودند با میراثی که از خود به یادگار گذاشتند همیشه پیشاهنگ خلق میهن‌دوستمان و رفقایشان خواهند بود، آنان بهانه‌های دستیابی به پیروزی انقلابمان می‌باشند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: کزیبان ییلماز

   کد سازمانی: نودا گارزان

   محل و سال تولد: بدلیس

   نام مادر – نام پدر: حزینه - شفیق

  تاریخ و محل شهادت: ٣٠ آگوست ٢٠٢١ / شرنخ

   نام و نام خانوادگی: أمینه ییلماز

   کد سازمانی: بْنفش آگر

   محل و سال تولد: استانبول

   نام مادر – نام پدر: آیسل - مخلص

  تاریخ و محل شهادت: ٣٠ آگوست ٢٠٢١ / شرنخ

   نام و نام خانوادگی: خلیل علی

   کد سازمانی: شیار شیخو

   محل و سال تولد: عفرین

   نام مادر – نام پدر: زینب - ابراهیم

  تاریخ و محل شهادت: ٣٠ آگوست ٢٠٢١ / شرنخ

   نام و نام خانوادگی: عبدالله اوغوز

   کد سازمانی: زنار سُری

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: حامی - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٣٠ آگوست ٢٠٢١ / شرنخ

نودا گارزان

 

بْنفش آگر

 

شیار شیخو

 

عبدالله اوغوز

ه.پ.گ در ادامه بیانیه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات انقلابی نودا، بنفش، شیار و زنار تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"رفقایمان نودا، بْنفش، شیار و زنار با ایمان به پیروزی و مبارزه بی‌وقفه به پیشاهنگان انقلاب کوردستان مبدل شدند. مراتب تسلیت خود را در ابتدا به خانواده گرامی آنان و خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و پیمان می‌بندیم که انتقام خون شهیدانمان را بستانم و کشورمان کوردستان را آزاد نماییم."