نیروهای مدافع خلق: شاهین‌های زاگرس حداقل ١٣ اشغالگر را به سزای اعمالشان رساندند

گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار در چارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس به عملیات‌های خود ادامه می‌دهند. در این عملیات‌ها دست‌کم ١٣ اشغالگر کشته شدند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) با صدور بیانیه‌ای جزئیات بیشتری را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"نیروهای پدافند دفاع هوایی شهید دلال رأس ساعت ٢٣:۴۵ روز ٨ ژوئن / ١٨ خرداد اشغالگران مستقر در تپه آزاد عرصه متینا را هدف قرار دادند. این عملیات با موفقیت به انجام رسید.

در چارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس

ساعت ١۶ روز ٧ ژوئن علیه اشغالگران مستقر در ارتفاعات للیکان عرصه خاکورک عملیاتی به انجام رسید. اشغالگرانی که گردهم جمع شده بودند هدف قرار گرفتند، حداقل یک اشغالگر کشته شد.

روز ٧ ژوئن اشغالگرانی که از دره بانستا بسوی منطقه ورخله عرصه آواشین در حرکت بودند تحت کنترل نیروهای ما قرار گرفتند و رأس ساعت ٧ روز ٨ ژوئن سه عملیات انفجاری علیه آنان به انجام رسید. شمار دقیق کشته و زخمی‌های دشمن محرز شده است.

ساعت ١۵ روز ٧ ژوئن علیه اشغالگرانی که در منطقه ورخله عرصه آواشین در تلاش ورود به تونل‌های جنگی بودند عملیاتی به انجام رسید. ٢ اشغالگر به سزای اعمال خود رسیدند. همزمان علیه اشغالگران در منطقه کیسته نیز عملیاتی به انجام رسید اما شمار دقیق کشته و زخمی‌های دشمن در دسترس نیست.

روز ٧ ژوئن اشغالگران در منطقه ورخله با سلاح سنگین و فردی هدف قرار داده شدند.

ساعت ١٩:٣٠ روز ٧ ژوئن علیه اشغالگران مستقر در دره کلیسه منطقه ورخله عملیاتی انفجاری صورت گرفت.

ساعت ٣:٣٠ صبح روز ٩ ژوئن (امروز) علیه اشغالگرانی که درصدد ورود به تونل‌های جنگی در منطقه ورخله بودند عملیاتی به انجام رسید. در این عملیات که با سلاح‌‌های فردی صورت گرفت ٣ اشغالگر کشته شدند. ساعت ٣:۴٠  علیه اشغالگرانی که در مقابل یک سنگر جنگ گردهم آمده بودند دو عملیات انفجاری صورت گرفت. در این عملیات‌ها  نیز یک اشغالگر کشته و ٢ اشغالگر زخمی شدند. ساعت ۴:١٠ علیه اشغالگرانی که در سنگرهای جنگ گردهم آمده بودند عملیاتی به انجام رسید. در این عملیات که نیروهای ما به قلب مواضع دشمن هجوم کردند ۶ اشغالگر کشته و یک اشغالگر زخمی شد.

صبح ٩ ژوئن علیه اشغالگرانی که در صدد ورود به تونل‌های جنگ منطقه ورخله بودند با سلاح‌های فردی و نیم‌اتوماتیک عملیاتی به انجام رسید. جنگ سنگین در این منطقه همچنان ادامه دارد.

در حملات هوایی آسیبی به نیروهای ما وارد نشده است

ارتش اشغالگر ترک با هلیكوپتر و هواپیماهای جنگنده به مناطق حفاظتی میدیا حمله می‌کند.

جزئیات بیشتر عملیات به این شرح است؛

٨ ژوئن ساعت ١١ منطقه شکفتیان عرصه گاره در حومه چمانکه استان دهوک توسط هواپیماهای جنگنده ٢ بار بمباران شد.

از ساعت ٢۴:٠٠ الی ٢۴:٢٠ روز ٨ ژوئن منتقه شکیف عرصه خاکورک توسط هلی‌کوپترهای تهاجمی هدف حمله قرار گرفت.

ساعت ١٨:٣٠ روز ٨ ژوئن منطقه ورخله عرصه آواشین توسط هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

از ساعت ٢٢:۴٠ الی ٢۴:٠٠ روز ٨ ژوئن مناطق ورخله، دولا ماران، دولا کنفرانس، مام رشو و مروانوس از سوی هلیکوپترهای جنگنده دشمن هدف قرار گرفتند.

از ساعت ٢٣ الی ٢۴ روز ٨ ژوئن منطقه جیلوی کوچک عرصه زاپ از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

در این بمباران‌ها هیچ آسیبی به نیروهای ما وارد نشده است."