نیروهای مدافع زنان: صیانت از ژینا، صیانت از ارزش‌های انسانیت است

در بیانیه ه.پ.ژ آمده است: لازم است زنان حول مبانی ایدئولوژیک، فلسفی و دمکراتیک متحد شده و سازمانی تشکیل دهند که تمامی زنان کورد، فارس، بلوچ، آذری و عرب در آن جای گرفته و با سیستمی مناسب سازماندهی خود را حفظ کرده و به پیش برند.

فرماندهی نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان (ه.پ.ژ) در بیانیه‌ای با محکوم نمودن قتل ژینا امینی از سوی عناصر رژیم زن‌ستیز و کوردستیز ایران از آحاد جامعه بویژه زنان و جوانان دعوت به عمل آورده است از ارزش‌های انسانیت که امروز خود را دفاع از خون بناحق‌ ریخته ژینا امینی می‌بیند محافظت کنند.

در آغاز بیانیه ه.پ.ژ آمده است:"قبل از هر چیز قتل ژینا امینی از سوی رژیم اشغالگر ایران را بشدت محکوم می‌کنیم. مراتب تسلیت خود را به خانواده ژینا و خلق روژهلات کوردستان بویژه زنانی که قلبشان برای آزادی می‌تپد اعلام می‌داریم. همچو نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان از زنان ستمدیده و تحت فشار و فراتر از آن ایستادگی آنان علیه «قتل‌عام» رژیم ‌زن‌ستیز ایران و پیشاهنگی آنان در خیزش‌ها حمایت می‌کنیم."

فرماندهی ه.پ.ژ می‌افزاید:"در این برهه زنانی مانند ژینا و شلیر به هیچ‌وجه قوانین و سنت‌های تحمیل شده بر زنان را نپذیرفتند و علیه اقدامات مردسالارانه قیام کردند و به نماد مقاومت تبدیل شدند. این به ما نشان می‌دهد که زنان و جامعه دیگر مرزهایی تعیین شده از سوی 'ولایت فقیه' را که با تمام نیرو از آن دفاع می‌کند به رسمیت نمی‌شناسند و با آن مبارزه می‌کنند. زنان باید برای دستیابی به نتایج مثبت در این مبارزه با زنان دیگر متحد شوند و روندی جهانی به مبارزات خود دهند.

جنایتی که از سوی گشت ارشاد صورت گرفت به هیچ عنوانی قابل پذیرش نیست. زیرا تمامی این اقدامات سیاست‌هایی است که علیه زنان طراحی شده و در خدمت نظام مردسالار ایران است. ضروری است زنان نیروهای دفاعی خود را تقویت نموده و از شرافت و کرامت خود محافظت کنند. اگر زنان بتوانند از تمامی ارزش‌هایی که از آغاز تاریخ بدست خود زن خلق شده‌اند صیانت کنند هیچ سیستم مردسالاری نمی‌تواند به موجودیت خود ادامه دهد. از این رو لازم است زنان حول مبانی ایدئولوژیک، فلسفی و دمکراتیک متحد شده و سازمانی تشکیل دهند که تمامی زنان کورد، فارس، بلوچ، آذری و عرب در آن جای گرفته و با سیستمی مناسب سازماندهی خود را حفظ کرده و به پیش برند.

زنان شرق کوردستان و ایران برای صیانت از زنانی همچون ژینا، شلیر و تمامی زنانی که در تاریخ آزادی زن ایفای نقش داشته‌اند و به سمبل مبدل شده‌اند، لازم است به صفوف آزادیخواهان ملحق شوند. از خاموشی مشعل مبارزه قهرمانانی همچون شیرین علم‌هولی، زیلان پپوله و روژدا کوتول در برابر رژیم اشغالگر ایران جلوگیری کنند و با سربلندی به راه خود ادامه دهند. این زنان قهرمان به خط پیشاهنگی زنان مبدل شدند و راه مبارزه آزادی زنان را روشن کردند. لازم است زنان روژهلات کوردستان و ایران از هویت آزاد زن صیانت به عمل آورند.

در پایان همچون ه.پ.ژ با احترام از ژینا و شلیر یاد می‌کنیم و عهد می‌بندیم مبارزه برای آزادی زنان را ارتقا دهیم، اعلام می‌کنیم مبارزه برای تحقق کوردستان آزاد و ایران دمکراتیک را با مبنا قرار دادن فکر و فلسفه رهبر آپو ادامه می‌دهیم و به پیروزی دست می‌یابیم."