پ.د.ک سیاستمدار کورد باکوری را دست و چشم بسته به ترک‌ها تسلیم کرد

پ.د.ک ننگ دیگری را بر پیشانی خود زد. پ.د.ک این بار «عمر بارتان» سیاستمدار اهل باکور کوردستان را دست و چشم بسته به رژیم ترکیه تحویل داد. بارتان ١٢ سال به اتهام مبارزه در زندان‌های ترکیه بسر برد و پ.د.ک هم او را زندانی کرد و دوباره به ترکیه تسلیم کرد

پ.د.ک ننگ دیگری را بر پیشانی خود زد. پ.د.ک این بار «عمر بارتان» سیاستمدار اهل باکور کوردستان را دست و چشم بسته به رژیم ترکیه تحویل داد. بارتان ١٢ سال به اتهام مبارزه در زندان‌های ترکیه بسر برد و پ.د.ک هم او را زندانی کرد و دوباره به ترکیه تسلیم کرد

عمر بارتان (۴٨ ساله‌) اهل بخش تاتوان از توابع استان بدلیس باکور (شمال) کوردستان است. وی به دلیل فعالیت‌های سیاسی از سوی رژیم ترک دستگیر شد و بیش از ١٢ سال را در زندان‌های ترکیه بسر برد.

بارتان پس از پایان دوره حبس دوباره تحت تعقیب قرار گرفت و در ژوئیه ٢٠١٩ به جنوب کوردستان پناهنده شد.

عمر بارتان که در هولیر بسر می‌برد روز ٣ ژوئیه ٢٠١٩ یعنی کمتر از یکماه از ورود به جنوب کوردستان توسط نیروهای آسایش پ.د.ک دستگیر شد.

به گفته یکی از اعضای خانواده بارتان از روزی که در هولیر دستگیر شد هیچ اطلاعی از سرنوشت وی کسب نشد و پ.د.ک هیچ پاسخی هم به مراجعات مکرر خانواده نداد.

روز ٢٨ ژانویه ٢٠٢١ پلیس ترکیه به خانواده بارتان در شرنخ تلفن کرده و گفتند:"عمر در حین عبور از مرز دستگیر شده است."

عمر بارتان در روز ٢٢ فوریه از زندان شرنخ در تماس تلفنی با خانواده آنچه را بر سر وی آمده بود به اطلاع آن‌ها رساند.

بنابر گفته اعضای خانواده، عمر بارتان پس از آنکه وارد هولیر می‌شود از سوی اسایش پ.د.ک بازداشت شده و مورد فشار و تهدید قرار می‌گیرد. او را تحت فشار قرار داده‌اند تا علیه پ.ک.ک دست به خبرچینی و مزدوری زند. پس از آنکه به درخواست پ.د.ک پاسخ رد داد و تسلیم نشده است روز ٢٨ ژانویه ٢٠٢١ با دست و چشم بسته از دروازه مرزی ابراهیم خلیل به پلیس مرزی ترکیه تحویل داده شد.

عمر بارتان اکنون در زندان شرنخ محبوس است و ٣ پرونده تازه علیه وی گشوده شده است. بارتان پیش از این ١٢ سال را در زندان‌های رژیم ترک بسر برد، اکنون به بهانه ١٢ سال حبس خود باز هم در زندان نگهداری می‌شود. در صورت رسیدگی به ٣ پرونده تازه وی برای مدتی بسیار طولانی به حبس محکوم خواهد شد.