"پ.ک.ک سمبل شجاعت است"

گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار در مورد ۴۴مین سال مبارزه پ.ک.ک سخن گفته و خاطرنشان می‌کنند که پ.ک.ک هم برای ملت کورد هم برای خلق‌های جهان سمبل شهامت و دلاوریست.

گریلاهای نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) و یگان‌های زنان آزاد کوردستان (یژا ستار) به مناسبت سالروز تأسیس پ.ک.ک در مصاحبه با خبرگزاری فرات به جنبش آزادیبخش کوردستان و اهداف و آرمان‌های پرداختند.

ژیاندا لاشر گریلای یژا ستار اعلام کرد که ٢٧ نوامبر در نتیجه مقاومت بزرگ محقق شده است و افزود:"انسان‌ها در حضور رفقایی همچون کمال، مظلوم و سارا این مقاومت را مقدس می‌دانند. پ.ک.ک میراث این رفقاست و امروز این میراث در آواشین با مقاومت رفقای قهرمان به حیات خود ادامه می‌دهد. رفقا سارا و بسی همچنانکه در برهه‌ای از تاریخ پیشاهنگی را بر عهده گرفتند در آواشین نیز رفقا ساریا و دیانا-ها راه آنها را ادامه دادند و تاریخی نوین از جنگ را به نگارش درآوردند. رفقا جومالی، ماهر، چاوره در ورخله مقاومت بزرگی را نشان دادند. در تپه سور رفقایمان زنارین و هوال بوتان از میراث مقاومت پ.ک.ک صیانت به عمل آوردند. تمامی این مقاومت با روحیه آپویی به ثمر نشست. با وجود روح آپویی شکستی در میان نخواهد بود. ما در جنگ‌هایمان این واقعیت را به نمایش گذاشتیم."

"پ.ک.ک زبان، گوش و چشم خلق است"

ژیاندا در ادامه سخنان خود گفت:"پ.ک.ک برای خلق کورد و خلق‌های جهان سمبل شجاعت و دلاوریست. با تأسیس پ.ک.ک یک خلق که زبان نداشت به زبان رسید، خلقی که واقعیت‌های خویش را نمی‌شنید به این توانایی دست یافت، ملتی که حقایق خود را نمی‌دید آنها را به چشم دید."

گریلا ژیاندا در مورد تأسیس پ.ک.ک می‌افزاید:"مبارزه پ.ک.ک مبارزه‌ای عادی نیست. برای رسیدن به امروز شهدای بزرگی را تقدیم کرده است. در تمامی عرصه‌های مبارزه شهدای ارزشمندی جان باخته‌اند. پ.ک.ک با مبارزه‌ای بزرگ تأسیس شده و این مبارزه هم در کوهستان و هم در زندان ادامه دارد. پ.ک.ک خواستار شعله‌ور کردن مبارزه در سال پیش روست."

"زمان رهایی فرارسیده است"

هرَکُل آمَد گریلای ه.پ.گ با اشاره به مقاومت و مبارزه کنونی می‌گوید:"مبارزه پ.ک.ک در ۴۴مین سال خود ادامه دارد. پ.ک.ک یعنی رستاخیز خلق کورد. کوردها با این رستاخیز خود را به جهانیان شناساندند و موجودیت خود را اثبات کردند. روز روزِ آزادی خلق کورد است."

"پ.ک.ک جنبش انتقام گرفتن است"

این گریلای ه.پ.گ در مورد ویژگی انتقام‌گیری پ.ک.ک گفت:"رهبری با تأسیس حزب انتقام خون رفیق حقی کارر را گرفت. با ارتشی بودن گریلا انتقام شکنجه‌های زندان آمَد که بر رفقا مظلوم و کمال و ... تحمیل شده بود را ستاند."

وی در ادامه به مقاومت و مبارزه نیروهای گریلا اشاره کرد:"امروز نیز نیروهای گریلا در مقابل دومین نیروی ناتو جنگ بزرگی را در مناطق تحت کنترل خود به پیش می‌برند. این مبارزه برای خلق کورد پیروزی را به ارمغان می‌آورد. در باشور کوردستان با روحیه رفقا رهبر و سرحد-ها ارتش ناتو با شکست روبرو شد. بوضوح قابل مشاهده است. ما در آغاز این حملات در زندورا دیدیم که ارتش ترک در خاک مدفون شده است. دشمن هر جایی که متحمل شکست شد به جنگ ضد اخلاقی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی دست زد.

هم رژیم ترک و هم نیروهای ناتو خوب بدانند که این جنگ تمام نشده است. این جنگ شعله‌ورتر خواهد شد و در هر چهاربخش کوردستان گسترش می‌یابد. نتایج بسیار بزرگی را با خود به همراه خواهد داشت.

گریلا زندا آمَد خاطرنشان کرد که پ.ک.ک از روز تأسیس خود جنبشی مؤثر بوده و یاداور شد که همیشه علیه اشغالگران نبردی سخت را به پیش برده است.

گریلا زَندا در ادامه سخنان خود گفت:"خلق کورد و گریلاهایی که امروز در سنگرها مبارزه را به پیش می‌برند، مبارزات کمال، حقی و مظلوم‌ها را سرلوحه خود قرار داده‌اند. پ.ک.ک مرکز روحیه بخشی و شعف است. همزمان مرکز نیرومندشدن است. ما سالگرد تأسیس حزب را نخست به رهبر آپو و خلقمان و رفقایمان شادباش می‌گوییم."

"پ.ک.ک در هر جاست"

گریلا زَندا در مورد مبارزه در عرصه‌های گریلایی می‌گوید:"پ.ک.ک در مقابل هرگونه جنگ کثیف ایستادگی می‌کند و به مبارزه خود ادامه می‌دهد. رژیم ترک زورش به ما نمی‌رسد و ما هیچ زمانی شکست نمی‌خوریم. پ.ک.ک نه تنها در کوهستان بلکه در هر جایی مستقر شده است. مبارزه ما برای همیشه ادامه دارد."

"ما دارای روحیه و قدرت هستیم"

دجله روژاوا گریلای یژا ستار در مورد سالروز تأسیس پ.ک.ک می‌گوید:"ما نخست سالروز تأسیس حزبمان را شادباش می‌گوییم. بویژه این روز را به رفقایی که در سنگرهای جنگ هستد تبریک می‌گویم. در چنین روزی به نیرو و روحیه خود واقفیم."

دجله در مورد مبارزه جاری نیروهای گریلا گفت:"جنگ بسیار سختی در جریان است. این جنگ در سطح فداییگری ادامه دارد. دشمن نیک بداند که سلاح‌های دست آنان نمی‌تواند نیروی گریلا را شکست دهد. ما دست‌پرورده رهبری هستیم. دشمن نمی‌تواند این رنج را به شکست وادارد و یا آنرا دچار رخوت و سستی کند. گریلا در هر منطقه‌ای حضور دارد. گریلا خلق است و خلق هم در هر جاست. به همین دلیل گریلا هیچ زمانی شکست نخواهد خورد."

"کوردستان به گورستان اشغالگران مبدل می‌شود"

دجله در مورد ۴۴مین سال مبارزه پ.ک.ک و اهداف پیش روی آن گفت:"هدف ما این است که در هر شرایطی دشمن را در هم بکوبیم. دشمن می‌خواهد به آسانی در خاک کوردستان مستقر شود، اما ما اجازه نخواهیم داد به این توهمش دست یابد. مناطقی را که درصدد اشغال آن هستند به گورستانی برای آنها مبدل می‌کنیم. ما اجازه نمی‌دهیم دشمن به آسانی یک گام بردارد. خواهیم گذاشت در کوردستان بماند. بر این اساس مبارزه نیرومند خود را با اراده‌ای فولادین و فداییگریی، با روح زیلان، با روح بریتان، با روح عگید، با روح کمال به پیش برده، می‌جنگیم و به پیروزی می‌رسیم."