پیکر فرمانده عگید در خاک کوردستان آرام گرفت

پیکر شهید وحی‌الدین کارای با نام سازمانی عگید جفیان، فرمانده قهرمان رهایی ایزدیان شنگال از دست داعش که در جریان نبردی در وان به شهادت رسیده بود تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد.

پیکر فرمانده وحی‌الدین کارای که در جریان نبردی با اشغالگران  در ۱۱ سپتامبر /٢١ شهریور در روستای آندیچن از توابع وان به شهادت رسیده بود توسط خانواده وی از پزشکی قانونی شهر وان در شمال کوردستان تحویل گرفته شد. پیکر این شهید بعد از مراسم قانونی به روستای جفیان از توابع گوَر انتقال یافت.

صدها نظامی اشغالگر پیش از مراسم تدفین و به خاکسپاری فرمانده عگید روستای جفیان را به محاصره در آورده بودند. نیروهای نظامی تنها اجازه دادند که سه نفر از اعضای خانواده این شهید در خاکسپاری وی مشارکت داشته باشند. مراسم تدفین وی تحت شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار و پیکر وی در خاک کوردستان آرام گرفت.