پژاک دستگیری و نقض گسترده حقوق بشر از سوی رژیم ایران را محکوم کرد

کمیته‌های پژاک در هلند با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان پالمان این کشور نقض فاحش حقوق بشر از سوی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

با هدف محکومیت اقدامات ضدبشری رژیم کوردستیز جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در دنهاگ تجمعی از سوی کمیته‌های حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) برگزار شد. این تجمع در مقابل ساختمان پارلمان هلند برپا شد و شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های پژاک، کودار و کژار با سر دادن شعار و قرائت بیانیه‌ دستگیری جوانان و فعالان کورد از سوی رژیم ایران را محکوم کردند.

شرکت کنندگان از دولت هلند خواستند تا نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ساکت ننشیند.