پژاک: سیاه‌نمایی برخی رسانه‌ها و اقدامات تفرقه‌افکنانه علیه پژاک از هم‌اکنون شکست‌خورده

حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در مورد قیام خلقهای ایران و تلاش سیاه‌نمایی و اقدامات تفرقه‌افکنانه علیه پژاک، اطاعیه ای صادر کرد.

متن اطاعیه ای پژاک:

سیاه‌نمایی برخی رسانه‌ها و اقدامات تفرقه‌افکنانه علیه پژاک از هم‌اکنون شکست‌خورده

قیام خلق‌ها علیه نظام فاشیست و اشغالگر ایران در ۶۶امین روز با شکوه هرچه‌تمامتر ادامه دارد و خیابان از سوی خلقمان از ماکو تا سرحدات بختیاری کماکان شاهد موج خروشان زنان و جوانان انقلابی و آزادیخواه است.

در سراسر ایران و بویژه در شرق کردستان قیام خلق‌ به درجه‌ای امیدوارکننده با دستاوردهای عظیم رسیده و امید همگان به کسب آزادی کامل بیشتر شده است. قیام‌کنندگان غیرتمندانه خیابان‌ را ترک نگفته، با مشت‌های گره‌شده علیه دشمن با اراده راسخ و با فداکاری و فدایی‌گری ایستادگی می‌کنند و شهدای زیادی در مسیر شرافتمندانه آزادی تقدیم شده است. در روزهای اخیر بویژه در سالگرد قیام آبان ۹۸ رژیم اشغالگر باردیگر به شهرهای شرق کردستان لشکرکشی کرده و به کشتار قیام‌کنندگان دست زد. پژاک، این اقدام ظالمانه و شنیع نظام فاشیست را بشدت محکوم می‌کند.

در گرماگرم این قیام عظیم خلق‌ها که با هزار امید و آرزو برای کسب آزادی و خلق حیاتی ارزشمند و معنادار جانفشانی می‌کنند، برای نخستین‌بار همه اقشار جامعه از دستاوردهای آن منتفع می‌گردند.

از همان آغاز قیام و جنبش «ژن، ژیان، آزادی» مواضع ما، «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» در راستای خدمت به خلق و کسب آزادی‌های کامل آن شفاف بوده و هست. همچنان به اندیشه، تصمیم و خواست خلقمان احترام کامل گذاشته‌ایم و در راه تقویت و قدرتمند شدن هرچه بیشتر آن هم از هرگونه فداکاری‌ای دریغ نمی‌ورزیم. تمامی مواضع و اقدامات ما در نهایت شفافیت بوده و از این ‍پس نیز آنگونه خواهد بود.

پس از گذشت بیش از دوماه از قیام که بسوی نقطه اوج می‌رود، لازم است همبستگی تمامی جریانات در مسیر ادای دین به قیام‌کنندگان که روزانه در میادین جانفشانی می‌کنند، بیش از پیش باشد. باوجود یکپارچگی‌‌ عظیم خلقمان اما متاسفانه هستند جریاناتی تفرقه‌افکن که میدان و موقعیت مبارزه را به ابزار رقابت در راستای کسب منافع خود مبدل می‌سازند و به سیاه‌نمایی رسانه‌ای و عملکردهای خسران‌بار علیه حزبمان دست می‌زنند. این جریانان هم در داخل شرق کردستان و هم در خارج با اهدافی از پیش تعیین‌شده ادامه دارد که بی‌شک هدف آن معلوم بوده و جز ضربه زدن به دستاوردهای قیام خلقمان نتیجه‌ی دیگری ندارد. از خلقمان با هر عقیده و اعتقاد سیاسی، اجتماعی و دینی می‌خواهیم تا حزب‌مان را بر اساس افکار و اعمال و اقدامات‌مان ارزیابی کرده و راه را بر تفرقه‌افکنی‌های دشمن‌شادکن ببندند. انرژی ما بایستی صرف مبارزه با موضع قدرت استبدادی گردد و نه صرف موضوعات ساختگی داخلی. طریق صحیح این است که در راستای ‍‍پیکار با سلب‌کنندگان آزادی دارای هدف باشیم و با تبلیغات سوء دشمنان جهت‌دهی نشویم.

اقدام تفرقه‌افکنانه آن جریانات قدرت‌طلب بر ضد حزب و میهن‌دوستان‌مان درحالی است که حملات نظام‌های فاشیست ایران و ترکیه هم در داخل و هم در خارج از مرزهایشان علیه خلقمان و جنبش آزادیخواهی آن ادامه دارد. لذا در این بحبوحه حساس، سیاه‌نمایی علیه پژاک تنها آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و موجب تضعیف صفوف قیام می‌گردد و با خرسندی می‌توان گفت که از هم‌اکنون شکست‌خورده تلقی‌می‌گردد.

حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) ضمن محکوم‌کردن اقدامات برخی جریانات مبنی بر سیاه‌نمایی علیه خود، اقدامات نظام فاشیست ترکیه نیز که با هماهنگی با ایران به مناطق گریلایی پژاک حمله می‌کند را نیز در چارچوب همان دشمنی و با همان اهداف می‌داند. اینان دشمن بوده و هدف اقدامات‌شان روشن است. این اقدامات تفرقه‌افکنانه درحالی که از عفرین تا قندیل، آسوس و شهرهای شرق کردستان لشکرکشی دشمنان و حملات‌شان افزایش یافته، از جانب خلقمان و جنبش آزادیخواهی آن قابل قبول نیست. در پیشگاه خلقمان عهد می‌بندیم که در راستای حصول آزادی کامل خلقمان با از جان‌گذشتگی و فدایی‌گری به مبارزاتمان ادامه می‌دهیم. در سایه قیام خلقمان روحیه و امیدواریمان به این مسیر انقلاب خلقمان بیشتر و بیشتر شده و قطعا با مبارزه صادقانه و فدایی‌گری آمال و آرزوهای خلقمان تحقق خواهدیافت.