پژاک یاد و خاطره شهدای اسفند ١٣٨۵ اورمیه را زنده نگاه می‌دارد

حزب حیات آزاد کوردستان به مناسبت ١۴مین سال شهادت گروهی از گریلاهای خود در منطقه جهنم‌دره استان اورمیه بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن بیانیه پژاک به این شرح است:

"عزم انقلابی شهید آفات و شهید مانی تا به امروز در کوردستان می‌درخشد

در سال ۲۰۰۷ در ابتدای رشد و گسترش مبارزات مشروع پژاک در ایران و روژهلات کوردستان، در جهنم دره از توابع اورمیه، توسط گریلاهای پژاک ضربه‌ی سنگینی به سپاه اشغالگر ایران وارد شد و در نتیجه تعدادی از مسئولین عالی رژیم در این عملیات به سزای جنایات خود رسیدند. این عملیات امید مبارزات خلق کورد را دوباره روشن نمود و ترس و وحشت و نگرانی را در دل اشغالگران رژیم ایران انداخت.

در این حمله اشغالگران رژیم ایران که بیشتر از ۱۰ هزار نیروی مسلح برای پاکسازی و قتل‌عام خلق کورد به استان اورمیه فرستاده شده بودند، بیشتر از ده روز به عملیات خود ادامه دادند، اما ده‌ها نیروی نظامی و مسئولان عالی رژیم کشته و با رسوایی منطقه را ترک کردند.

گریلاهای پژاک برای پایان دادن به حملات اشغالگرانه علیه کوردستان به مقاومتی  بزرگ و بی‌مانند دست زده و در تاریخ مبارزات خلق کورد حماسه‌ی بی‌همتایی را ثبت نمودند و با روح فدایی و گذشت، تا آخرین نفس با روحیه‌ای شکست‌ناپذیر مقاومت کردند و علیه اشغالگران جنگیدند.

در جریان این جنگ و درگیری های سنگین در تاریخ ۲۶ فوریه مصادف با ۸ اسفندماه، عضو مجلس پژاک دکتر آفات (اشرف کارابان) به همراه دو کادر پیشاهنگ حزب ما مادورا (میاسر آدسز) و فاضل (عبدالرحمان یوروجو) شهید شدند. همزمان با این جنگ و درگیری‌ها و مقاومت بی‌مانند گریلاهایمان در دوم مارس همان سال مصادف با ۱۲ اسفندماه ۳ کادر پیشاهنگ حزبمان با نام‌های مانی کیاکسار(یوسف پیروتی)، دجله دیرک (نوروز عبدو) و تیکوشین گوَر (نادیا ریحان) شهید شدند.

در ۱۴مین سالگرد شهادت این ۶ رفیقمان یاد آنها را گرامی می‌داریم و با آنها عهد می‌بندیم که به راه و مبارزات‌شان ادامه دهیم. مقاومت و مبارزات بی‌وقفه‌ی شهید دکتر آفات و مانی و رفقایشان در تاریخ مبارزات پژاک هرگز از یاد نخواهد رفت و رشد و تقویت و پیشرفت پژاک در ایران و روژهلات کوردستان با رنج و مقاومت و فداکاری رفقای شهیدمان به دست آمده و تثبیت شده است. جای پای مبارزات شهید دکتر آفات و مانی تا به امروز در روژهلات کوردستان و ایران باقی مانده است و نیرو و اراده‌ی مبارزات آنها در میان خلق و نیروهای گریلا همچنان می‌درخشد.

گرامیداشت یاد رفقای قهرمانمان در حالی انجام می‌شود که در هر گوشه‌ی ایران خلق در قبال به دست آوردن آزادی و ایجاد دمکراسی، مشعل مبارزات را روشن کرده و از راه شهیدان صیانت می‌کنند. به همین مناسبت یک بار دیگر پشتیبانی خود را از مبارزات مشروع و دمکراتیک خلق بلوچ تکرار می‌کنیم و معتقدیم که در مرحله‌ی کنونی ایجاد جبهه‌ی دمکراتیک خلق‌های ایران ضامن پیروزی و به دست آوردن حقوق مشروع خلق‌ها و پایان دادن به فاشیسم و اشغالگری در ایران است.

در پایان از همه‌ی آحاد خلق‌مان به ویژه جوانان و زنان می‌خواهیم که با روحیه و اراده‌ی مبارزات دکتر آفات و مانی علیه رژیم اشغالگر ایران مبارزه کنند و با روحیه‌ی انقلابی از راه شهدای خود صیانت به عمل آورند."