راهپیمایان آزادی در بیسمیل با شور و اشتیاق مورد استقبال قرار گرفتند

محور قَرص «راهپیمایی بزرگ آزادی» به منطقه بیسمیل آمد رسید، راهپمایان در محله‌ها و کوچه‌ها به راهپیمایی پرداختند و اهداف خود از راهپیمایی را اعلام نمودند.

سیاستمداران و نمایندگان سازمان‌های توده‌ای دمکراتیک که برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل سیاسی مسئله‌ی کورد «راهپیمایی بزرگ آزادی» را آغاز کرده‌اند، در ۱۲مین روز به بیسمیل آمد رسیدند. راهپیمایان در کوچه‌های شلوغ منطقه به راهپیمایی پرداختند و شعار «زنده باد مقاومت زندان» و «مرگ بر بردگی، زنده باد آزادی» را سردادند. به سبب این‌که اجازه داده نشد راهپیمایان در مقابل ساختمان حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) تجمع نمایند، راهپمایان در محله‌ها و کوچه‌ها به راهپیمایی پرداختند و اهداف خود از این راهپیمایی برای افراد دور و بر اعلام نمودند. این راهپیمایی حدود ۳ ساعت به طول انجامید.

هنگامی که راهپیمایان در منطقه در حال عبور بودند، شهروندان با هلهله و نشان دادند نماد پیروزه حمایت خود را اعلام می‌کردند.

مادران در کوچه‌ها و محله‌هایی‌ که راهپیمایان از آن عبور می‌کردند گل قرار دادند. چیدم کلیچگون اوچار ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک (د‌ب‌پ) اهداف این راهپیمایی را تشریح کرد و اعلام نمود، تا زمانی که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان آزاد نگردد این راهپیمایی ادامه خواهد داشت.

اوچار برای تجمع فردا در شهر آمد فراخوان صادر کرد.

سخنرانی اوچار با سردادن شعار به پایان رسید.