راهپیمایی آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان آغاز شد

مردم شرناخ و روحا برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، راهپیمایی آزادی را به سمت گملیک آغاز کردند.

برای رفع انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و مطالبه آزادی جسمانی او، با پیشاهنگی جنبش زنان آزاد (ت ژ آ)، حزب مناطق دموکراتیک (د‌ب‌پ)، توهاد-فَد، مِبیا-دَر و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (هَدَپ )  «راهپیمایی آزادی» در منطقه گملیک بورسا برگزار می‌شود. شهروندان شهر شرنخ و مناطق دیگر از ساعات صبح در منطقه جزیر این شهر تجمع کردند.

مردم بوتان سوار خودروهای خود شدند و دسته‌جمعی و مشتاقانه به سمت آمد حرکت کردند. جمعیتی که در آمد جمع می‌شوند به سمت گملیک راهپیمایی خواهند کرد.

قبل از حرکت راهپیمایان، مهمت زکی ایرمز، نماینده هَدَپ از شرنخ بیانیه‌ای ارائه کرد. ایرمز گفت: «اکنون در راه گملیک هستیم. ۲۵ سال است که آقای اوجالان و دوستانش در انزوای شدید قرار دارند. به همین دلیل گام جدیدی را علیه انزوا آغاز کردیم. این مرحله ادامه خواهد داشت. حتی اگر موانعی وجود داشته باشد، ما متوقف نمی‌شویم. مثل بوتان به جزیره امرالی می‌رویم. راهپیمایی ما از آمد آغاز خواهد شد. درخواست ما این است که همه تشکل‌های دموکراتیک و آزادیخواه در این راهپیمایی شرکت کنند و این انزوا هر چه زودتر رفع شود. برای آزادی به گملیک می‌رویم».

جمعیت با سردادن شعارهای «بدون رهبری زندگی ممکن نیست» و  «نه به انزوا» راهپیمایی کردند.

روحا

در روحا، مردم برای شرکت در راهپیمایی آزادی، در منطقه «کورن رش» گرد هم آمدند. مردم تا پایان آماده‌سازی خود شعارهایی چون «زنده باد رهبر آپو» و  «بدون رهبری زندگی ممکن نیست» سر دادند. پس از آماده‌سازی، شهروندان سوار خودروهای خود شدند و برای پیوستن به راهپیمایی آمد به مرکز شهر آمد رفتند.