راهپیمایی آزادی در ویرانشار: کلید صلح در امرالی است

«راهپیمایی بزرگ آزادی» در منطقه‌ی ویرانشار روحا ادامه دارد. فرید شنیاشار نماینده‌ی پارلمانی دَم پارتی گفت: «کلید صلح در امرالی است. تا رسیدن به صلح، این راهپیمایی ادامه دارد.»

سیاستمداران و نمایندگان سازمان‌های توده‌ای دمکراتیک که برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل سیاسی مسئله‌ی کورد «راهپیمایی بزرگ آزادی» را آغاز کرده‌اند، در منطقه‌ی ویرانشار روحا با جوش و خروش مورد استقبال قرار گرفتند.

جمعیت با شعار «بدون رهبر زندگی میسر نیست» و «زنده باد مقاومت امرالی» به مقابل ساختمان حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) رسیدند. در آن‌جا فرید شنیاشار نماینده‌ی پارلمانی دَم پارتی گفت: «این راهپیمایی، راهپیمایی راه‌حل و صلح است. کلید صلح در امرالی است، آقای اوجالان کلید صلح است. تا رسیدن به صلح، این راهپیمایی ادامه دارد.»

شنیاشار تاکید کرد که سیاست جنگ ۴۰ سال است به جز مرگ و اشک چیزی برای ترکیه در پی نداشته است، به اعتصاب غذای زندانیان و فعالیت مادران اشاره کرد و گفت: «ما در برابر فشارها رو به عقب گام برنمی‌داریم. تا دستیابی به صلح این راهپیمایی ادامه دارد. مخاطب صلح آقای اوجالان است. لازم است انزوا رفع گردد و‌ صلح برپا شود. تا زمانی که انزوا وجود داشته باشد، مبارزه ادامه دارد.»

راهپیمایان امشب در ویرانشار خواهند ماند و فردا به منطقه‌ی شَمرَخ خواهند رسید.