راهپیمایی مردم شنگال در خانه‌سور با شعار «هرگز خیانت را فراموش نمی‌کنیم»

در چهارمین سالگرد حمله با خانه‌سور مردم شنگال راهپیمایی دست جمعی انجام داده و گفتند که آنها هرگز خیانت را فراموش نخواهند کرد.

هموطنان ایزدی ساکن در منطقه‌ی خانه‌سور شنگال در سوم مارس ۲۰۱۷ هدف حمله نیروهای مسلح پ.د.ک نام "پیشمرگه‌های روژ" قرار گرفتند که طی این حمله ده تن از مردم شنگال به شهادت رسیدند. ساکنان شنگال در چهارمین سالگرد این حمله خائنانه پ.د.ک به خیابانها آمدند.

هموطنانی که در مرکز خانه‌سور تجمع کرده بودند با حمل پلاکاردها و تصاویر شهدا شعار "مرگ بر خائنان" را سر دادند و به سمت مکانی که نیروهای پ.د.ک از آنجا حمله را انجام داده بودند، راهپیمایی کردند.

بعد از انجام این راهپیمایی میتینگی برگزار شده و استاد مروان ایزدی از طرف سازمان خانواده‌ی شهدا بیانیه‌ای قرائت کرد.

در ابتدای این بیانیه با گرامیداشت شهدای خانه‌سور یاد همه‌ی شهدای راه آزادی و شهدای فرمان هفتاد و سوم گرامی داشته شد.

در این بیانیه فرمان‌هایی که بر خلق ایزدی تحمیل شده است، یادآوری شده و اعلام شد؛"پس از فرمان ۳ آگوست ۲۰۱۴ و پس از قتل‌عامی که انجام شد، با شناخت فکر و فلسفه ‌ی رهبر آپو جامعه‌ی ایزدی از هر لحاظ خود را سازماندهی کرده و دارای نیروی خود دفاعی و اراده‌ی خود شده‌اند."

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است؛"بدخواهان نتوانستند این اراده را تحمل کنند، به همین دلیل در روز ۳ مارس ۲۰۱۷ آن نیرویی که به جامعه‌ی ایزدی خیانت نموده بودند، با همکاری میت دولت ترکیه خواستند، اراده‌ی جامعه‌ی ایزدی را نابود کنند."

در این بیانیه همچنین خاطرنشان شده است که این حمله در ادامه‌ی نقشه‌ی داعش انجام شد. اما دختران و پسران ایزدی با باور و فلسفه‌ی رهبر خلق کورد خود را سازماندهی کرده و در مقابل این توطئه به پا خواسته و اجازه ندادند دشمنان به اهداف خود برسند.

در این میتینگ نمایندگان جنبش آزادی زنان ایزدی (TAJÊ)، حزب آزاد و دمکراتیک ایزدیها (PADÊ) و مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال سخنرانی کردند.

پاکیزه جلال نماینده‌ی TAJÊ حمله‌ی سوم مارس را به عنوان خیانت پ.د.ک به جامعه‌ی ایزدی عنوان کرد و گفت، در نتیجه‌ی این خیانت و این حمله،۱۰ تن از فرزندان این مردم شهید شدند.

پاکیزه جلال همچنین خاطر نشان نمود، آنها هرگز این خیانت را فراموش نکرده و رویای فرزندانشان را عملی خواهند کرد.

پس از این سخنرانی‌ها با گرامیداشت یاد ده شهید این حمله در مکانی که این افراد شهید شده بودند، ۱۰ درخت کاشته شد.